Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 21/09/2020 08:32:46 ] TTSpeculator: Ngày 21/9: Chào buổi sáng

[ 21/09/2020 08:32:55 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 21/09/2020 09:22:42 ] TTSpeculator: Đầu phiên chúng tôi lỡ Long. Vnindex đã vượt 905 thành công. Chúng tôi đợi rung lắc trong phiên canh Long

[ 21/09/2020 10:36:52 ] TTSpeculator: Quí vị lưu ý VN30 ở vùng 851.5-852 sắp có điều chỉnh

[ 21/09/2020 10:38:33 ] TTSpeculator: Nên không Long đuổi vùng giá này. Có Long canh chốt 1 phần đợi chỉnh Long lại sau

[ 21/09/2020 10:41:19 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã cảnh báo trước quí vị

[ 21/09/2020 10:41:31 ] TTSpeculator: PS đã rơi từ 855

[ 21/09/2020 10:48:34 ] TTSpeculator: Tạm thời VN30 đã có 1 đỉnh ở 851.7. Nếu cuối phiên chiều mà vượt đỉnh trên quí vị có Long giữ tiếp, nếu hồi và chạm đỉnh này nhưng rơi lại canh đóng hết Long và Short nhẹ 1 phần.

[ 21/09/2020 11:02:51 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ giá 853. Quí vị canh Long lại phần đã chốt

[ 21/09/2020 11:03:02 ] TTSpeculator: Canh Long vùng 852-853

[ 21/09/2020 11:18:35 ] TTSpeculator: Chúng tôi vẫn giữ vị thế Long nhẹ... đợi sang phiên chiều tính tiếp.

[ 21/09/2020 11:18:57 ] TTSpeculator: Quí vị chưa Long đợi sang phiên chiều.

[ 21/09/2020 11:21:00 ] TTSpeculator: và lưu ý: Nếu phiên chiều mà VN30 vượt đỉnh trong phiên ở 851.7 quí vị có Long giữ tiếp, nếu hồi và không chạm đỉnh này nhưng rơi lại canh đóng hết Long và Short nhẹ 1 phần.

[ 21/09/2020 11:24:07 ] TTSpeculator: cắt lỗ nếu thủng 852

[ 21/09/2020 11:25:56 ] TTSpeculator: PS cản khá mạnh tại giá 856

[ 21/09/2020 12:51:18 ] TTSpeculator: Chúng tôi dừng khuyến nghị Long vùng giá 852-853 do DJF giảm hơn phiên sáng. Chúng tôi đợi mức tốt hơn mới Long.

[ 21/09/2020 12:51:41 ] TTSpeculator: Nếu PS thủng 852 cắt lỗ và quan sát

[ 21/09/2020 01:02:54 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Long giá 852.1

[ 21/09/2020 01:07:56 ] TTSpeculator: Quí vị không nên Long nữa.

[ 21/09/2020 01:08:50 ] TTSpeculator: Chúng tôi S nhẹ 851.8

[ 21/09/2020 01:09:42 ] TTSpeculator: cắt lỗ khi vượt giá 853

[ 21/09/2020 01:12:21 ] TTSpeculator: Như kịch bản chúng tôi đã tính. Nếu VN30 không vượt được đỉnh 851.7 hoặc có vượt thêm chút sau đó rơi lại thì quí vị đóng hết Long và S nhẹ

[ 21/09/2020 01:12:47 ] TTSpeculator: Chúng tôi mới Short nháp 851.8

[ 21/09/2020 01:13:13 ] TTSpeculator: và đợi thêm đến 1h30 hoặc 1h45 chiều.

[ 21/09/2020 01:14:16 ] TTSpeculator: Chúng tôi nâng mức cắt lỗ lên nếu vượt 854

[ 21/09/2020 01:20:28 ] TTSpeculator: Chúng tôi S thêm 853

[ 21/09/2020 01:20:37 ] TTSpeculator: tỷ trọng S là 10%

[ 21/09/2020 01:22:03 ] TTSpeculator: VN 30 chạm đỉnh cũ 851.8 và rơi lại

[ 21/09/2020 01:23:53 ] TTSpeculator: Sau 1h45 mà vni chỉnh là chỉnh hết phiên

[ 21/09/2020 01:28:12 ] TTSpeculator: Thời điểm sau 1h45-2h rất nhậy cảm

[ 21/09/2020 01:32:10 ] TTSpeculator: Một số mã bank có dấu hiệu bị chốt lời như CTG, MBB

[ 21/09/2020 01:36:06 ] TTSpeculator: VN có dấu hiệu tạo đỉnh trong phiên tại mốc

[ 21/09/2020 01:36:27 ] TTSpeculator: VN30 có dấu hiệu tạo đỉnh tại mốc 852.5

[ 21/09/2020 01:36:33 ] TTSpeculator: và chuẩn bị rơi

[ 21/09/2020 01:38:09 ] TTSpeculator: Phiên ngày mai dòng bank sẽ điều chỉnh

[ 21/09/2020 01:42:25 ] TTSpeculator: Chúng ta Short đang có lợi thế

[ 21/09/2020 01:43:07 ] TTSpeculator: Sau 1h45 mà rơi thì không tiền nào đỡ được

[ 21/09/2020 01:48:09 ] TTSpeculator: Chúng tôi lỳ giữ đến cuối phiên. Quí vị nào S được tốt thì có thể lướt

[ 21/09/2020 01:49:26 ] TTSpeculator: Chúng tôi tạm đóng 1/2S giá 852

[ 21/09/2020 02:01:16 ] TTSpeculator: Vùng đóng Short dự kiến 847 - 851

[ 21/09/2020 02:03:17 ] TTSpeculator: Như trong kịch bản chúng tôi nói sau 1h45 mà rơi không tiền nào đỡ được

[ 21/09/2020 02:03:53 ] TTSpeculator: Cuối phiên quí vị chủ động lướt sóng vùng chúng tôi khuyến nghị

[ 21/09/2020 02:14:48 ] TTSpeculator: ATC giá ps sẽ thấp nhất phiên

[ 21/09/2020 02:14:57 ] TTSpeculator: Thậm chí có màu đỏ

[ 21/09/2020 02:25:04 ] TTSpeculator: Chúng tôi vẫn giữ S

[ 21/09/2020 02:25:13 ] TTSpeculator: vì đã dự báo ATC có giá thấp nhất

[ 21/09/2020 02:25:59 ] TTSpeculator: Phiên ATC quí vị đóng vị thế S

[ 21/09/2020 02:26:17 ] TTSpeculator: Ai chấp nhận rủi ro thì giữ ít qua đêm

[ 21/09/2020 02:26:51 ] TTSpeculator: chưa đến atc đã có giá đỏ, chúng tôi đóng 1 phần giá đỏ

[ 21/09/2020 02:35:41 ] TTSpeculator: Phần còn lại chúng tôi đóng phiên atc

[ 21/09/2020 02:41:54 ] TTSpeculator: quí vị chấp nhận rủi ro giữ S qua đêm được