Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 21/05/2020 08:34:50 ] TTSpeculator: Ngày 21/5: Chào buổi sáng

[ 21/05/2020 08:35:00 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 21/05/2020 08:36:10 ] TTSpeculator: Hôm nay là phiên đáo hạn hợp đồng tháng 5. Chúng tôi chọn hợp đồng tháng 5 để lướt sóng 2 chiều vì thanh khoản tốt hơn.

[ 21/05/2020 08:37:02 ] TTSpeculator: Chúng tôi căn cứ vào tín hiệu đảo chiều của vnindex để tính toán điểm Long, Short. Quí vị căn cứ vào đó để giao dịch hợp đồng tháng 5 và tháng 6.

[ 21/05/2020 08:37:43 ] TTSpeculator: Sự khác biệt duy nhất độ vênh của HĐ tháng 5 và tháng 6 so với điểm số VN30.

[ 21/05/2020 09:09:14 ] TTSpeculator: Hợp đồng tháng 5 quí vị đu vùng 808 dễ lỗ

[ 21/05/2020 09:09:41 ] TTSpeculator: Đầu phiên vnindex hưng phấn theo Dow 30 nhưng sau đó vnindex sẽ chỉnh xuống

[ 21/05/2020 09:09:59 ] TTSpeculator: HĐ tháng 5 cao hơn giá PS mà đu xanh là lỗ

[ 21/05/2020 09:11:49 ] TTSpeculator: Quí vị luôn nhớ hôm nay là phiên đáo hạn

[ 21/05/2020 09:13:18 ] TTSpeculator: Nếu Long thì nên chọn HĐ tháng 6

[ 21/05/2020 09:13:47 ] TTSpeculator: Short thì chọn tháng 5 nếu giá PS cao hơn VN30 là 3 giá.

[ 21/05/2020 09:13:56 ] TTSpeculator: Chúng tôi đang quan sát

[ 21/05/2020 09:26:19 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short nhẹ giá 809

[ 21/05/2020 09:26:25 ] TTSpeculator: Chỉ S nhẹ

[ 21/05/2020 09:26:57 ] TTSpeculator: Và chủ động lướt sóng khi lãi 1-3 giá

[ 21/05/2020 09:27:59 ] TTSpeculator: vnindex đang chỉnh xuống

[ 21/05/2020 09:28:04 ] TTSpeculator: mà giá PS lại cao hơn CS

[ 21/05/2020 09:29:43 ] TTSpeculator: Lát PS sẽ có giá đỏ

[ 21/05/2020 09:36:43 ] TTSpeculator: PS đang cao hơn VN30 là 2 điểm nên chúng tôi vẫn giữ. Đợi điểm thích hợp có thể chúng tôi Short thêm

[ 21/05/2020 09:37:58 ] TTSpeculator: Phiên đáo hạn luôn khó trading nên chúng tôi chỉ trading tỷ trọng nhỏ

[ 21/05/2020 09:41:31 ] TTSpeculator: vn30 test đỉnh số 1 không thành bắt đầu chỉnh

[ 21/05/2020 09:43:35 ] TTSpeculator: Phái sinh đang cao hơn VN30 là 4 điểm chúng tôi vẫn giữ

[ 21/05/2020 09:43:45 ] TTSpeculator: giữ vị thế Short nhẹ

[ 21/05/2020 09:44:33 ] TTSpeculator: với diễn biến mà vênh 4 điểm với vị thế Short nhẹ

[ 21/05/2020 09:44:42 ] TTSpeculator: có thể giữ để phiên atc tự đóng

[ 21/05/2020 09:47:21 ] TTSpeculator: Chúng tôi tạm đóng S giá 808.7

[ 21/05/2020 09:47:59 ] TTSpeculator: hôm nay chúng tôi không rõ nhóm lớn họ giữ vị thế nào ... nên chúng tôi quan sát thêm

[ 21/05/2020 09:53:19 ] TTSpeculator: VN30 đã tạo đỉnh số 1 tại mốc 808.2. PS vênh khá gần 4 điểm. Chúng tôi sẽ không long tháng 5

[ 21/05/2020 09:54:21 ] TTSpeculator: các nhóm kéo ẩu phái sinh vùng giá 810 đã bị lỗ

[ 21/05/2020 10:37:13 ] TTSpeculator: Giao dịch kiểu này quí vị nên quan sát. Cứ L, S loạn chỉ tốn phí.

[ 21/05/2020 01:33:35 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short nhẹ giá 813.5

[ 21/05/2020 01:34:11 ] TTSpeculator: Vênh 7 điểm sẽ không có cửa kéo atc lên +7 điểm nữa

[ 21/05/2020 01:34:20 ] TTSpeculator: tôi nhìn vni chuẩn bị chỉnh

[ 21/05/2020 01:34:34 ] TTSpeculator: sau 1h45 sẽ chỉnh

[ 21/05/2020 01:35:03 ] TTSpeculator: Tuy nhiên nay là phiên đáo hạn khó lường nên chỉ Short nhẹ đánh bạc

[ 21/05/2020 01:35:30 ] TTSpeculator: Lát vni cắm xuống chúng tôi sẽ Short truy kích

[ 21/05/2020 01:36:43 ] TTSpeculator: Chúng tôi tăng Short giá 813.5

[ 21/05/2020 01:37:02 ] TTSpeculator: tỷ trọng 10%

[ 21/05/2020 01:39:04 ] TTSpeculator: Sau 1h45-1h55 vn30 sẽ chỉnh

[ 21/05/2020 01:39:13 ] TTSpeculator: Chúng tôi bắt đầu truy kích s

[ 21/05/2020 01:39:32 ] TTSpeculator: Quí vị S đc giá tốt cứ nắm giữ

[ 21/05/2020 01:39:37 ] TTSpeculator: đợi chỉnh thì đóng

[ 21/05/2020 01:40:16 ] TTSpeculator: Lát vni chỉnh

[ 21/05/2020 01:40:20 ] TTSpeculator: PS sẽ thu vênh

[ 21/05/2020 01:40:27 ] TTSpeculator: vì này là phiên đáo hạn

[ 21/05/2020 01:41:16 ] TTSpeculator: VN30 đang dao động vùng đỉnh

[ 21/05/2020 01:41:35 ] TTSpeculator: PS cao hơn CS đến 5đ

[ 21/05/2020 01:41:47 ] TTSpeculator: nên Short tỷ trọng 10% chấp nhận

[ 21/05/2020 01:42:01 ] TTSpeculator: VN30 bắt đầu cắm

[ 21/05/2020 01:42:35 ] TTSpeculator: Các nhóm cái đã đóng Long xong và quay ngược sang S

[ 21/05/2020 01:43:34 ] TTSpeculator: VN30 sẽ rơi rất sốc

[ 21/05/2020 01:44:20 ] TTSpeculator: lệnh Long ở dưới rỗng

[ 21/05/2020 01:45:19 ] TTSpeculator: Đang vênh +6 điểm

[ 21/05/2020 01:45:53 ] TTSpeculator: nên giữ 1 ít để atc tự đóng

[ 21/05/2020 01:47:18 ] TTSpeculator: Tất cả đã có lãi

[ 21/05/2020 01:47:26 ] TTSpeculator: Quí vị tự lướt sóng

[ 21/05/2020 01:47:36 ] TTSpeculator: nên giữ 5-10hđ chơi atc tự đóng

[ 21/05/2020 01:49:35 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã dự đoán chính xác thời gian chỉnh của VN30

[ 21/05/2020 01:49:45 ] TTSpeculator: nó còn đến sớm hơn vài phút

[ 21/05/2020 01:50:02 ] TTSpeculator: ***

[ 21/05/2020 01:50:22 ] TTSpeculator: Phiên sáng chúng tôi đã nói: Tín hiệu của chúng tôi căn điểm đảo chiều của Vnindex

[ 21/05/2020 01:50:38 ] TTSpeculator: nên quí vị có thể Short cả 2 HĐ tháng 5,6 khi chúng tôi tư vấn

[ 21/05/2020 01:53:19 ] TTSpeculator: chúng tôi để 10hđ để atc tự đóng

[ 21/05/2020 01:53:32 ] TTSpeculator: lát kéo lên mà lại suy yếu chúng tôi lại S tiếp

[ 21/05/2020 01:54:15 ] TTSpeculator: Quí vị chấp nhận rủi ro thì để atc. Không thì nghỉ

[ 21/05/2020 01:54:55 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã đóng hết Short vùng giá < 810. Chỉ để lại 10hđ đánh bạc

[ 21/05/2020 02:00:24 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short nhẹ giá 812.5

[ 21/05/2020 02:00:42 ] TTSpeculator: Quí vị canh vùng giá 812.5-813.5 Short 5% để atc tự đóng

[ 21/05/2020 02:02:03 ] TTSpeculator: Tôi sợ ATC bị bán mạnh

[ 21/05/2020 02:02:06 ] TTSpeculator: bên cs

[ 21/05/2020 02:06:45 ] TTSpeculator: QUí vị giữ S để tự đóng

[ 21/05/2020 02:10:11 ] TTSpeculator: Lát PS có giá đỏ

[ 21/05/2020 02:17:52 ] TTSpeculator: QUí vị để atc tự đóng S

[ 21/05/2020 02:18:22 ] TTSpeculator: giá đỏ cũng ko đóng

[ 21/05/2020 02:18:29 ] TTSpeculator: để atc tự đóng

[ 21/05/2020 02:24:40 ] TTSpeculator: Điều tôi lo sợ ATC bị bán mạnh sẽ xảy ra.

[ 21/05/2020 02:42:48 ] TTSpeculator: Nếu gần phút cuối giá PS hợp đồng tháng 5 vẫn cao hơn VN3

[ 21/05/2020 02:43:09 ] TTSpeculator: cao hơn VN30 chúng tôi sẽ Short tháng 5 để ăn vênh tự đóng

[ 21/05/2020 03:02:23 ] TTSpeculator: Phiên ATC quí vị nào kịp đặt lệnh Short theo khuyến nghị của chúng tôi thì lãi xấp xỉ 50 điểm trong phiên ATC.