Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 21/03/2019 08:36:21 ] TTSpeculator: Ngày 21/3: Chào buổi sáng

[ 21/03/2019 08:36:31 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 21/03/2019 09:17:56 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short tháng 4 giá 915.4

[ 21/03/2019 09:18:17 ] TTSpeculator: Chúng tôi xác định Short và nắm giữ một thời gian.

[ 21/03/2019 09:18:47 ] TTSpeculator: Quí vị Short từ 915.5-916.5

[ 21/03/2019 09:20:06 ] TTSpeculator: Chúng tôi mới Short 1 phần. Chúng tôi đợi thị trường kéo căng tay chúng tôi Short thêm.

[ 21/03/2019 09:29:39 ] TTSpeculator: Lần short tháng 4 này chúng tôi sẽ nắm giữ theo đơn vị tuần.

[ 21/03/2019 09:50:09 ] TTSpeculator: Chúng tôi mới Short được 50% vị thế. Chúng tôi đợi thị trường hồi lên chúng tôi Short thêm 30 - 50% còn lại.

[ 21/03/2019 09:57:41 ] TTSpeculator: Chúng tôi nhận thấy thị trường đang tăng điểm, nhưng thanh khoản trên thị trường cơ sở khớp rất thấp so với trung bình 10 phiên gần đây.

[ 21/03/2019 10:10:48 ] TTSpeculator: Chúng tôi xin nhắc lại là chúng tôi chuyển sang Short theo trend. Chúng tôi không quan tâm đến biến động ngắn hạn nếu giá không đủ hấp dẫn để chúng tôi cover.

[ 21/03/2019 10:43:04 ] TTSpeculator: Quí vị đợi tín hiệu Short tiếp vòng 2.

[ 21/03/2019 11:19:48 ] TTSpeculator: Quí vị kiên nhẫn đợi thêm để có tín hiệu Short tốt hơn.

[ 21/03/2019 11:20:13 ] TTSpeculator: Những ai chưa có vị thế Short. canh Short nhẹ từ 911.5

[ 21/03/2019 11:42:17 ] TTSpeculator: Dự kiến phiên chiều chúng tôi Short thêm 30% lực nữa.

[ 21/03/2019 01:02:24 ] TTSpeculator: Quí vị đã Short cùng chúng tôi vòng 1 ở vùng giá 915 rất tốt về giá. Chúng tôi nắm giữ.

[ 21/03/2019 01:14:05 ] TTSpeculator: Chúng tôi S thêm giá tham chiếu

[ 21/03/2019 01:14:11 ] TTSpeculator: 912.7

[ 21/03/2019 01:14:41 ] TTSpeculator: Chúng tôi S thêm 10%.

[ 21/03/2019 01:30:36 ] TTSpeculator: chúng tôi thấy thị trườn chuẩn bị giảm

[ 21/03/2019 01:31:25 ] TTSpeculator: Tất cả quí vị Long đuổi đoạn rồi khá rủi ro.

[ 21/03/2019 01:31:43 ] TTSpeculator: Khi giảm sẽ rất nhanh

[ 21/03/2019 01:43:39 ] TTSpeculator: Xin chúc mừng quí vị. Phái sinh là cuộc chơi đấu trí, không dành cho số đông

[ 21/03/2019 01:44:19 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã tư vấn cho quí vị Short đúng đỉnh Vòng 1 và Vòng 2.

[ 21/03/2019 02:03:21 ] TTSpeculator: Nếu thị trường hồi chúng tôi sẽ tư vấn Short tiếp vòng 3.

[ 21/03/2019 02:16:15 ] TTSpeculator: Quí vị nắm chặt vị thế Short.

[ 21/03/2019 02:42:22 ] TTSpeculator: Chúng tôi nắm toàn bộ vị thế qua đêm.