Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 20/05/2020 08:38:57 ] TTSpeculator: Ngày 20/5: Chào buổi sáng

[ 20/05/2020 08:39:07 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 20/05/2020 08:40:14 ] TTSpeculator: Phiên hôm qua thị trường kéo lên rực rỡ nhưng tất cả những người long mới đều thua lỗ. Thậm chí lỗ nặng nếu đu đúng vùng đỉnh 812-813

[ 20/05/2020 08:40:40 ] TTSpeculator: Phiên hôm nay chúng tôi sẽ giữ nguyên chiến thuật như phiên hôm qua.

[ 20/05/2020 08:47:46 ] TTSpeculator: Cứ canh đỉnh Short, xuống sâu lại đóng Short. Lại canh tiếp Short...

[ 20/05/2020 08:48:07 ] TTSpeculator: Quí vị chờ tín hiệu của chúng tôi.

[ 20/05/2020 08:49:02 ] TTSpeculator: Tín hiệu của chúng tôi căn cứ vào điểm đảo chiều của vnindex. Nên quí vị có thể giao dịch cả hợp đồng tháng 5, 6

[ 20/05/2020 08:49:20 ] TTSpeculator: Chúng tôi sẽ chọn chính ở hợp đồng tháng 5 cho có thanh khoản

[ 20/05/2020 09:01:56 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Short qua đêm giá 797.

[ 20/05/2020 09:02:07 ] TTSpeculator: Chúng tôi ngồi đợi

[ 20/05/2020 09:08:13 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ giá 795.4

[ 20/05/2020 09:08:29 ] TTSpeculator: Chỉ long nhẹ đợi họ kéo lên thì quí vị tự lướt

[ 20/05/2020 09:17:39 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Long giá 797.1

[ 20/05/2020 09:25:04 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short giá 799.5

[ 20/05/2020 09:26:07 ] TTSpeculator: Quí vị canh Short 1 phần giá 799.5 - 701

[ 20/05/2020 09:29:25 ] TTSpeculator: Chúng tôi mới Short nhẹ. ... đang đợi giá tốt hơn

[ 20/05/2020 09:29:53 ] TTSpeculator: Chúng tôi vẫn linh hoạt. Canh Short đỉnh... xuống lại lướt. Hồi lại S

[ 20/05/2020 09:30:02 ] TTSpeculator: lúc nào cũng giữ lực tốt

[ 20/05/2020 09:30:49 ] TTSpeculator: Lát vni sẽ đỏ

[ 20/05/2020 09:33:04 ] TTSpeculator: VN30 đã đỏ... chuẩn bị sang vnindex

[ 20/05/2020 09:37:24 ] TTSpeculator: Lực cầu giá xanh biến mất thay vào đó là lực bán cơ sở tăng lên

[ 20/05/2020 09:41:33 ] TTSpeculator: PS lại cao hơn cơ sở rất hấp dẫn

[ 20/05/2020 09:43:04 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã nói từ đầu. Short xong quí vị chủ động đóng lướt

[ 20/05/2020 09:43:29 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã đóng lướt vùng giá < 798 và lại canh Short lại

[ 20/05/2020 09:50:30 ] TTSpeculator: Chúng tôi S giá 800

[ 20/05/2020 09:51:14 ] TTSpeculator: Chúng tôi S 1 phần vì nó đang cao hơn cơ sở hơn 2 điểm

[ 20/05/2020 09:52:33 ] TTSpeculator: quí vị chỉ S phần nhỏ đợi kéo .. khi nào chúng tôi khuyến nghị Short tiếp thì S thêm

[ 20/05/2020 09:56:08 ] TTSpeculator: chúng tôi S thêm ít 801

[ 20/05/2020 09:57:19 ] TTSpeculator: cơ sở hồi yếu.. lại chấp điểm

[ 20/05/2020 09:57:30 ] TTSpeculator: nên chúng tôi tăng S giá 801

[ 20/05/2020 10:01:54 ] TTSpeculator: khi vnindex chỉnh lại giá phái sinh sẽ giảm mạnh hơn

[ 20/05/2020 10:02:20 ] TTSpeculator: vì phiên mai đáo hạn mà giá PS đang cao hơn VN30 là 2 điểm

[ 20/05/2020 10:18:16 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã nói rất chi tiết kế hoạch giao dịch sáng nay

[ 20/05/2020 10:18:41 ] TTSpeculator: Giờ ung dung ngồi hưởng thụ đội long xanh cắt lỗ

[ 20/05/2020 10:18:53 ] TTSpeculator: lướt quí vị tự thực hiện nhé

[ 20/05/2020 10:36:59 ] TTSpeculator: Chúng tôi lại đợi vòng tiếp theo

[ 20/05/2020 10:37:15 ] TTSpeculator: Quí vị không nên Long.

[ 20/05/2020 10:49:27 ] TTSpeculator: vnindex đang phát đi tín hiệu xấu... sau nhịp tăng 200 điểm tính từ vùng đáy

[ 20/05/2020 11:01:39 ] TTSpeculator: Chúng tôi đợi sang phiên chiều chúng tôi lại tính S

[ 20/05/2020 11:01:52 ] TTSpeculator: hoặc trước giờ nghỉ trưa có giá tốt chúng tôi sẽ tính

[ 20/05/2020 11:10:24 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short lót ổ giá 800

[ 20/05/2020 11:10:38 ] TTSpeculator: Để chiều chúng tôi tăng quí mô Short nếu có giá tốt

[ 20/05/2020 11:12:17 ] TTSpeculator: Quí vị nên đợi qua trưa

[ 20/05/2020 11:14:03 ] TTSpeculator: Rất may mắn chúng tôi và quí vị đóng xong Short thì giá lại lên

[ 20/05/2020 11:14:46 ] TTSpeculator: Hy vọng chiều có giá tốt chúng tôi sẽ canh đúng đỉnh của vnindex để tư vấn

[ 20/05/2020 11:17:29 ] TTSpeculator: Quí vị dành lực sang phiên chiều

[ 20/05/2020 11:36:50 ] TTSpeculator: SHB báo hiệu cảnh tỉnh cho dòng tiền khát nước vào thị trường

[ 20/05/2020 11:37:13 ] TTSpeculator: Khi thủy triều rút mới biết ai còn mặc quần.

[ 20/05/2020 01:20:07 ] TTSpeculator: VN30 chuẩn bị chuyển từ xanh sang đỏ

[ 20/05/2020 01:22:11 ] TTSpeculator: Đúng như chúng tôi nói VN30 đã chuyển từ xanh sang đỏ

[ 20/05/2020 01:34:13 ] TTSpeculator: Cuối phiên dễ sụt giảm nên quí vị không nên Long giá xanh trên cả 2 hợp đồng.

[ 20/05/2020 01:34:58 ] TTSpeculator: Chúng tôi sẽ kiên nhẫn đợi có giá tốt là chúng tôi Short cả 2

[ 20/05/2020 01:38:33 ] TTSpeculator: Chúng tôi S giá 801.6

[ 20/05/2020 01:38:42 ] TTSpeculator: Chúng tôi S nhẹ

[ 20/05/2020 02:00:47 ] TTSpeculator: Giá PS đã đỏ

[ 20/05/2020 02:01:53 ] TTSpeculator: CHúng tôi lướt sóng giá đỏ. Và lại đợi xanh chúng tôi Short.

[ 20/05/2020 02:02:13 ] TTSpeculator: Khi nào S chúng tôi sẽ báo quí vị

[ 20/05/2020 02:08:15 ] TTSpeculator: Thị trường giao dịch rất khó chịu cho cả 2 chiều Long và Short.

[ 20/05/2020 02:08:37 ] TTSpeculator: L đuổi, S đuổi dễ thua.