Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 19/11/2020 08:37:41 ] TTSpeculator: Ngày 19/11: Chào buổi sáng

[ 19/11/2020 08:37:48 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 19/11/2020 08:49:51 ] TTSpeculator: Phiên hôm nay đáo hạn HĐ tháng 11. Nếu Short chúng tôi sẽ chọn HĐ tháng 12 có lợi về giá hơn do vênh basic

[ 19/11/2020 08:50:09 ] TTSpeculator: Nếu Long chọn HĐ tháng 11.

[ 19/11/2020 10:26:41 ] TTSpeculator: VN30 đi ngang chưa rõ xu hướng, nên quí vị đứng ngoài quan sát

[ 19/11/2020 01:22:12 ] TTSpeculator: Chúng tôi S nhẹ 933.5

[ 19/11/2020 01:22:26 ] TTSpeculator: Quí vị canh vùng 933.5-944.5 Short 1 phần

[ 19/11/2020 01:26:03 ] TTSpeculator: Chúng tôi S thêm giá 944.1

[ 19/11/2020 01:26:24 ] TTSpeculator: Hôm nay là phiên đáo hạn nên tỷ trọng S 20%

[ 19/11/2020 01:29:43 ] TTSpeculator: chúng tôi S từng mức giá trong vùng khuyến nghị

[ 19/11/2020 01:30:10 ] TTSpeculator: vni tăng lên +9 - 9.5 điểm sẽ có chỉnh xuống

[ 19/11/2020 01:36:52 ] TTSpeculator: Chúng tôi tạm chốt 942

[ 19/11/2020 01:39:28 ] TTSpeculator: Quí vị S theo chúng tôi canh đóng dần

[ 19/11/2020 01:39:36 ] TTSpeculator: nay là phiên đáo hạn khó dự báo

[ 19/11/2020 01:42:14 ] TTSpeculator: Những nđt đu đỉnh PS đã lỗ 4 giá

[ 19/11/2020 01:54:00 ] TTSpeculator: vni sẽ có nhịp hồi

[ 19/11/2020 01:55:45 ] TTSpeculator: nhưng sẽ không qua được mốc 982

[ 19/11/2020 01:56:53 ] TTSpeculator: nên quí vị không nên L đuổi

[ 19/11/2020 01:57:08 ] TTSpeculator: L đuổi rủi ro

[ 19/11/2020 01:58:54 ] TTSpeculator: Ai có vị thế nên đóng trước atc

[ 19/11/2020 02:47:46 ] TTSpeculator: Phiên ngày mai chúng tôi có việc bận nên nghỉ tư vấn phiên mai