Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 19/05/2020 08:50:32 ] TTSpeculator: Ngày 19/5: Chào buổi sáng

[ 19/05/2020 08:50:49 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 19/05/2020 09:03:55 ] TTSpeculator: Chúng tôi mở Short 15% giá 806.5

[ 19/05/2020 09:04:47 ] TTSpeculator: Quí vị canh Short vùng giá 806.5 - 808

[ 19/05/2020 09:04:56 ] TTSpeculator: Tỷ trọng 15% trước

[ 19/05/2020 09:07:01 ] TTSpeculator: chúng tôi tiếp tục Short thêm giá 807

[ 19/05/2020 09:07:17 ] TTSpeculator: tỷ trọng Short đang 20%

[ 19/05/2020 09:15:08 ] TTSpeculator: Cầu giá cao sẽ không duy trì được cả phiên

[ 19/05/2020 09:25:28 ] TTSpeculator: cơ sở đang đuội dần

[ 19/05/2020 09:32:00 ] TTSpeculator: Chúng tôi dự đoán hôm nay giá đóng cửa thấp hơn mở cửa

[ 19/05/2020 09:32:38 ] TTSpeculator: Có thể phiên ngày mai vnindex đỏ về cuối phiên

[ 19/05/2020 09:34:34 ] TTSpeculator: VN30 đã tạo đỉnh trong phiên tại mốc 804.5

[ 19/05/2020 09:34:54 ] TTSpeculator: Chúng tôi đợi hồi không qua mốc này chúng tôi Short nhịp 2

[ 19/05/2020 09:43:32 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã tăng mức Short tại giá 808

[ 19/05/2020 09:44:25 ] TTSpeculator: Cầu dưới của HPG đã mỏng đi lực bán tăng lên

[ 19/05/2020 09:47:31 ] TTSpeculator: HPG đang bị chốt lời mạnh

[ 19/05/2020 09:48:50 ] TTSpeculator: Đêm nay chứng khoán Mỹ đỏ thì phiên mai sẽ bị bán mạnh

[ 19/05/2020 09:51:59 ] TTSpeculator: Vn30 đã tạo đỉnh 2 và đi xuống

[ 19/05/2020 09:53:56 ] TTSpeculator: vnindex cứ lịm dần

[ 19/05/2020 09:54:16 ] TTSpeculator: sắp đáo hạn mà tăng hơn 3 điểm

[ 19/05/2020 09:58:33 ] TTSpeculator: Quí vị cứ chủ động lướt sóng

[ 19/05/2020 09:58:45 ] TTSpeculator: Nhưng cứ canh cao vùng 807-808

[ 19/05/2020 09:58:48 ] TTSpeculator: Short

[ 19/05/2020 09:58:53 ] TTSpeculator: Xuống lại lướt 1 phần

[ 19/05/2020 09:59:00 ] TTSpeculator: Lên lại Short phần đã lướt

[ 19/05/2020 10:00:35 ] TTSpeculator: Có thể cuối phiên giá PS là thấp nhất

[ 19/05/2020 10:01:30 ] TTSpeculator: Chúng tôi rất linh hoạt trading và sẽ canh Short lại vùng 808

[ 19/05/2020 10:01:51 ] TTSpeculator: Chúng tôi vẫn giữ 1 phần Short

[ 19/05/2020 10:02:43 ] TTSpeculator: Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang Short mạnh

[ 19/05/2020 10:11:03 ] TTSpeculator: Chúng tôi có đóng lướt 1 phần giá < 804

[ 19/05/2020 10:11:12 ] TTSpeculator: Chúng tôi chuẩn bị Short tiếp vòng 3

[ 19/05/2020 10:12:39 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã Short khá mạnh vùng giá 707-708

[ 19/05/2020 10:13:01 ] TTSpeculator: và đã đóng 90% Short tại vùng giá 804 và nhỏ hơn 804

[ 19/05/2020 10:13:12 ] TTSpeculator: Chúng tôi đợi hồi lên chúng tôi S lại

[ 19/05/2020 10:15:13 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short nhè nhẹ từ giá 705.3

[ 19/05/2020 10:15:26 ] TTSpeculator: Quí vị nào đã lướt thành công.

[ 19/05/2020 10:15:50 ] TTSpeculator: Canh vùng 807-808 SHort lịa

[ 19/05/2020 10:16:21 ] TTSpeculator: Canh vùng 807-808 Short lại 1 phần.

[ 19/05/2020 10:18:26 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short thêm giá 805.8

[ 19/05/2020 10:18:44 ] TTSpeculator: Quí vị cứ canh vùng 807-808

[ 19/05/2020 10:18:54 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short lớn nên chúng tôi lót ổ trước

[ 19/05/2020 10:25:23 ] TTSpeculator: Quí vị cứ đợi vùng 808. Chúng tôi cũng đợi

[ 19/05/2020 10:26:54 ] TTSpeculator: tuy nhiên chúng tôi không chắc có lên được vùng đó hay ko.

[ 19/05/2020 10:27:27 ] TTSpeculator: Quí vị đã có lãi vòng đầu rồi. Nên Short lót ổ chút vùng giá 806

[ 19/05/2020 10:29:36 ] TTSpeculator: Phiên sáng sàn hose có thể khớp giá trị 3000 tỷ ... nếu sang phiên chiều cầu đuội đi ... xảy ra phiên phân phối lớn.

[ 19/05/2020 10:29:55 ] TTSpeculator: Phái sinh có thể đang từ dương chuyển sang âm

[ 19/05/2020 10:33:13 ] TTSpeculator: Cơ sở đang đuội đi quí vị giữ S

[ 19/05/2020 10:33:48 ] TTSpeculator: và khi xuống thấp quí vị lướt sóng dần nhưng lưu ý cuối phiên có thể giá PS thấp nhất

[ 19/05/2020 10:33:59 ] TTSpeculator: PS từ vênh dương chuyển sang vênh âm

[ 19/05/2020 10:41:38 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã đóng xong Short vùng giá 804.1 và lại đợi vùng trên 807-808

[ 19/05/2020 10:49:28 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short 1 phần giá 707.2

[ 19/05/2020 10:50:18 ] TTSpeculator: Quí vị Short nhẹ 1 phần vùng giá 708

[ 19/05/2020 10:50:55 ] TTSpeculator: sáng phiên chiều mới là cơ hội lớn.

[ 19/05/2020 10:53:48 ] TTSpeculator: Quí vị nên đợi sang phiên chiều

[ 19/05/2020 10:55:02 ] TTSpeculator: Những TK lớn Short test 1 phần vùng giá 808

[ 19/05/2020 11:05:35 ] TTSpeculator: Quí vị kiễn nhẫn đợi sang phiên chiều

[ 19/05/2020 11:13:43 ] TTSpeculator: 11h10 phút VN30 có 1 cái đỉnh tiếp và chỉnh

[ 19/05/2020 11:14:03 ] TTSpeculator: nhưng chúng tôi vẫn đợi sang phiên chiều

[ 19/05/2020 11:19:10 ] TTSpeculator: Chúng tôi tạm đóng Short vùng giá 808

[ 19/05/2020 11:19:21 ] TTSpeculator: Chúng tôi không muốn giữ qua trưa

[ 19/05/2020 11:19:27 ] TTSpeculator: Chúng tôi đợi phiên chiều

[ 19/05/2020 01:12:15 ] TTSpeculator: Vùng giá Short 812 có lỗ cũng không nhiều

[ 19/05/2020 01:13:14 ] TTSpeculator: Quí vị đợi giá 812 Short nhẹ

[ 19/05/2020 01:17:05 ] TTSpeculator: chúng tôi mới S nhẹ giá 812 và đợi thêm

[ 19/05/2020 01:20:25 ] TTSpeculator: VN30 đã tạo đỉnh trong phiên

[ 19/05/2020 01:20:29 ] TTSpeculator: lúc 1h15

[ 19/05/2020 01:21:30 ] TTSpeculator: Basic bị co rất mạnh vì lo sợ vnindex tạo đỉnh

[ 19/05/2020 01:21:56 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S giá 807

[ 19/05/2020 01:22:03 ] TTSpeculator: và lại đợi hồi để S

[ 19/05/2020 01:23:11 ] TTSpeculator: tuyệt đối ko L

[ 19/05/2020 01:23:37 ] TTSpeculator: Chỉ canh cao để tính S,... chỉ Long khi giá thật hấp dẫn

[ 19/05/2020 01:24:44 ] TTSpeculator: lệnh long rất rỗng ở dưới

[ 19/05/2020 01:28:46 ] TTSpeculator: phiên sáng chúng tôi đã dự báo phiên chiều phái sinh thấp hơn VN30

[ 19/05/2020 01:28:53 ] TTSpeculator: điều đó đang diễn ra

[ 19/05/2020 01:35:26 ] TTSpeculator: Chúng tôi vừa S đuổi 1 ít

[ 19/05/2020 01:35:38 ] TTSpeculator: vùng giá 805

[ 19/05/2020 01:37:12 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Short vùng giá 800-801

[ 19/05/2020 01:37:35 ] TTSpeculator: Quí vị không nên Long

[ 19/05/2020 01:45:29 ] TTSpeculator: Chúng tôi vẫn linh hoạt S

[ 19/05/2020 01:45:45 ] TTSpeculator: Cứ hồi là S sau đó lại lướt sóng

[ 19/05/2020 01:45:48 ] TTSpeculator: không L

[ 19/05/2020 01:47:10 ] TTSpeculator: Cuối phien PS có giá đỏ thì đẹp

[ 19/05/2020 01:47:28 ] TTSpeculator: Giống như phiên ngày 8/5..

[ 19/05/2020 01:47:49 ] TTSpeculator: Mã cổ phiếu HPG chính thức bị phân phối hàng

[ 19/05/2020 01:48:05 ] TTSpeculator: vnindex hôm nay là phiên phân phối

[ 19/05/2020 01:58:45 ] TTSpeculator: vnindex hồi rất yếu và lại bắt đầu xuống

[ 19/05/2020 01:59:01 ] TTSpeculator: Chúng tôi dự đoán đóng cửa vnindex thấp nhất phiên

[ 19/05/2020 01:59:53 ] TTSpeculator: sau 2h chiều mà rơi thì không lực nào đỡ được

[ 19/05/2020 02:00:03 ] TTSpeculator: vnindex cứ lịm dần

[ 19/05/2020 02:02:41 ] TTSpeculator: Quí vị nào Short đuổi theo chúng tôi cứ thong thả đóng S dần

[ 19/05/2020 02:06:05 ] TTSpeculator: chúng tôi hy vọng PS có giá đỏ

[ 19/05/2020 02:10:12 ] TTSpeculator: KHả năng PS có giá đỏ khá cao

[ 19/05/2020 02:10:21 ] TTSpeculator: chúng tôi vẫn giữ 1 phần S

[ 19/05/2020 02:10:53 ] TTSpeculator: Hôm nay vnindex là phiên phân phối điển hình

[ 19/05/2020 02:12:10 ] TTSpeculator: Phiên atc sẽ bị bán mạnh bên cs

[ 19/05/2020 02:16:49 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Short vùng 794

[ 19/05/2020 02:17:15 ] TTSpeculator: Quí vị không nên Long vì cuối phiên có thể bị bán mạnh

[ 19/05/2020 02:17:41 ] TTSpeculator: Cả phiên chiều chúng tôi luôn phải nhắc để quí vị nhớ: Không L

[ 19/05/2020 02:20:39 ] TTSpeculator: Chúng tôi lại Short lại 1 phần giá 797.5

[ 19/05/2020 02:20:58 ] TTSpeculator: Chỉ Short phần nhỏ

[ 19/05/2020 02:24:34 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short thêm 798.5

[ 19/05/2020 02:24:43 ] TTSpeculator: tỷ trọng 5%

[ 19/05/2020 02:38:23 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short nhẹ chúng tôi giữ. Phiên mai phái sinh mới có giá đỏ

[ 19/05/2020 02:39:11 ] TTSpeculator: giữ qua đêm hay ko tùy quí vị