Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 18/11/2020 08:33:19 ] TTSpeculator: Ngày 18/11: Chào buổi sáng

[ 18/11/2020 08:33:28 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 18/11/2020 09:21:47 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 936.7

[ 18/11/2020 09:22:01 ] TTSpeculator: Quí vị canh Long nhẹ vùng giá 936-936.5

[ 18/11/2020 09:22:57 ] TTSpeculator: Do vênh 5 điểm nên chỉ Long nhẹ để lướt sóng

[ 18/11/2020 09:24:26 ] TTSpeculator: Và trong phiên quan sát đặc biệt mốc vnindex 970

[ 18/11/2020 09:36:34 ] TTSpeculator: Canh đóng Long vùng giá 939 - 940

[ 18/11/2020 09:37:40 ] TTSpeculator: Ngày mai là phiên đáo hạn nên quí vị chú ý độ vênh basic

[ 18/11/2020 09:38:19 ] TTSpeculator: chúng tôi đã đóng Long giá 939 và quan sát

[ 18/11/2020 09:54:13 ] TTSpeculator: Chúng tôi L 937.5

[ 18/11/2020 09:54:37 ] TTSpeculator: Quí vị canh vùng 936.5-937.5 L nhẹ 1 phần

[ 18/11/2020 09:54:57 ] TTSpeculator: Chúng tôi canh vùng đó Long 10-20%

[ 18/11/2020 09:57:39 ] TTSpeculator: Long các mức giá vùng 936.5-937.5

[ 18/11/2020 10:04:58 ] TTSpeculator: Phiên sáng có dấu hiệu lình xình. Phiên chiều mới rõ xu hướng. Nên quí vị chủ động lướt sóng

[ 18/11/2020 10:08:37 ] TTSpeculator: Chúng tôi chỉ Long 10% và quan sát thêm

[ 18/11/2020 10:13:04 ] TTSpeculator: vni đang hồi, chúng tôi L thêm

[ 18/11/2020 10:13:05 ] TTSpeculator: 935

[ 18/11/2020 10:21:34 ] TTSpeculator: Chúng tôi cắt lỗ

[ 18/11/2020 10:21:38 ] TTSpeculator: 3 điểm

[ 18/11/2020 10:21:42 ] TTSpeculator: đợi L lại sau

[ 18/11/2020 10:23:22 ] TTSpeculator: Giá 933 quí vị còn L nên giữ

[ 18/11/2020 10:36:40 ] TTSpeculator: Quí vị đợi hồi đóng vị thế Long

[ 18/11/2020 01:05:28 ] TTSpeculator: Chúng tôi L nhẹ 934.5

[ 18/11/2020 01:09:21 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long thêm giá 933.5

[ 18/11/2020 01:09:33 ] TTSpeculator: Tỷ trọng 20%

[ 18/11/2020 01:13:30 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng 1/2 Long giá 835.5

[ 18/11/2020 01:18:58 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long thêm 933

[ 18/11/2020 01:22:21 ] TTSpeculator: Chúng tôi L thêm giá 930.7

[ 18/11/2020 01:24:09 ] TTSpeculator: Tỷ trọng Long 20%. Nếu cuối phiên ko hồi chúng tôi cắt lỗ

[ 18/11/2020 01:26:41 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng 932 đề phòng diễn biến xấu cuối phiên

[ 18/11/2020 02:04:52 ] TTSpeculator: Phiên nay thị trường PS có giật liên tục, khá khó chơi

[ 18/11/2020 02:28:54 ] TTSpeculator: Thực tế PS đánh cho NĐT say sóng