Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 17/06/2019 08:38:00 ] TTSpeculator: Ngày 17/6: Chào buổi sáng

[ 17/06/2019 08:38:08 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 17/06/2019 10:34:26 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1 phần giá 854.1

[ 17/06/2019 10:35:08 ] TTSpeculator: Quí vị lưu ý không Long đuổi, chỉ Long 1 phần nhỏ để lướt sóng.

[ 17/06/2019 10:35:28 ] TTSpeculator: Có giá < 854 quí vị Long, không thì bỏ

[ 17/06/2019 10:53:56 ] TTSpeculator: Vùng giá đóng vị thế Long 855-856

[ 17/06/2019 11:13:19 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng vị thế Long giá 855.9

[ 17/06/2019 11:19:27 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short giá 856.3

[ 17/06/2019 11:22:47 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Short giá 854.9