Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 16/11/2020 08:48:44 ] TTSpeculator: Ngày 16/11: Chào buổi sáng

[ 16/11/2020 08:49:00 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 16/11/2020 09:02:18 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ giá 941

[ 16/11/2020 09:04:26 ] TTSpeculator: QUí vị canh Long nhẹ 939-941

[ 16/11/2020 09:28:43 ] TTSpeculator: Phiên sáng chúng ta giao dịch tỷ trọng nhỏ và chủ động lướt sóng

[ 16/11/2020 09:51:24 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ và đang quan sát thêm. Nếu cơ sở bị chốt lời mạnh và vnindex không qua được 970 thì nên đóng hết vị thế Long.

[ 16/11/2020 10:06:51 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng L giá 940

[ 16/11/2020 10:07:13 ] TTSpeculator: Ngưỡng vnindex 970 quan sát thêm

[ 16/11/2020 10:45:51 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long lại giá 934

[ 16/11/2020 10:47:19 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long thêm 932.6

[ 16/11/2020 10:47:28 ] TTSpeculator: Tỷ trọng 20%

[ 16/11/2020 10:51:58 ] TTSpeculator: Vn30 giảm 3.5 điểm chuẩn bị có nhịp hồi

[ 16/11/2020 11:00:11 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Long giá 934

[ 16/11/2020 11:00:33 ] TTSpeculator: vn30 hồi đúng như dự kiến nhưng PS hồi kém

[ 16/11/2020 11:18:11 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long lại 10% vùng giá 931

[ 16/11/2020 11:19:57 ] TTSpeculator: Long với mục đích lướt sóng nhỏ

[ 16/11/2020 11:25:08 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng nhanh vùng 931.

[ 16/11/2020 12:57:54 ] TTSpeculator: https://vnexpress.net/ca-duong-tinh-ncov-sau-xuat-vien-sang-nay-xet-nghi...

[ 16/11/2020 12:58:23 ] TTSpeculator: Đầu phiên chiều vnindex hồi phục nên quí vị tuyệt đối không S

[ 16/11/2020 12:59:13 ] TTSpeculator: Xem xét mở Long nếu VN30 không thủng 923

[ 16/11/2020 01:32:58 ] TTSpeculator: Quí vị lưu ý... vnindex mốc 970 cản khá mạnh

[ 16/11/2020 01:33:18 ] TTSpeculator: PS phiên thứ 5 tới là đáo hạn. Nếu vênh nhiều quí vị không nên Long đuổi

[ 16/11/2020 02:29:31 ] TTSpeculator: Thị trường phiên chiều giật lên giật xuống quá nhanh. Chúng tôi không thể tư vấn cho quí vị