Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 16/10/2020 08:25:07 ] TTSpeculator: Ngày 16/10: Chào buổi sáng

[ 16/10/2020 08:25:16 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 16/10/2020 08:41:22 ] TTSpeculator: Phiên hôm qua chúng tôi mới Short nháp 1 phần nhỏ vùng giá 892. Phiên nay chúng tôi sẽ canh các đỉnh của VN30 để Short tiếp

[ 16/10/2020 08:43:22 ] TTSpeculator: Từ vùng vnindex 945 chúng tôi sẽ áp dụng chiến thuật Short lướt sóng tại các vùng đỉnh của VN30, nếu phiên chiều thuận lợi thấy vnindex suy yếu thì Short đuổi luôn

[ 16/10/2020 09:26:46 ] TTSpeculator: MSN lộ sàn

[ 16/10/2020 09:27:52 ] TTSpeculator: Chúng tôi tạm đóng S qua đêm 889.5

[ 16/10/2020 09:28:31 ] TTSpeculator: Chúng ta đợi hồi lên S lại

[ 16/10/2020 09:29:56 ] TTSpeculator: vni 945 rất khó vượt qua

[ 16/10/2020 09:47:31 ] TTSpeculator: Chúng ta sẽ canh 891 - 892 Short lại

[ 16/10/2020 09:49:49 ] TTSpeculator: Khi có tín hiệu chúng tôi sẽ nhắn. Quí vị cứ đợi sẵn mốc 892

[ 16/10/2020 09:52:01 ] TTSpeculator: Chúng ta sẽ SHort vùng giá 892-893

[ 16/10/2020 09:53:31 ] TTSpeculator: Chúng tôi bắt đầu Short từ giá 91.9

[ 16/10/2020 09:55:06 ] TTSpeculator: Short theo nguyên tắc dải các mức giá vùng 892-893

[ 16/10/2020 09:57:24 ] TTSpeculator: VN30 hồi và chuẩn bị chỉnh

[ 16/10/2020 09:59:01 ] TTSpeculator: sau
10h15 vn30 sẽ chỉnh xuống

[ 16/10/2020 10:02:23 ] TTSpeculator: VN30 tăng 1-1.4 điểm là chỉnh

[ 16/10/2020 10:04:26 ] TTSpeculator: chúng tôi short thêm các mức giá 892.2-892.4

[ 16/10/2020 10:04:34 ] TTSpeculator: Tỷ trọng S 10%

[ 16/10/2020 10:06:22 ] TTSpeculator: vn30 test đỉnh 901.3 không thành và đã rơi lại như dự báo

[ 16/10/2020 10:06:55 ] TTSpeculator: lát vn30 có giá đỏ

[ 16/10/2020 10:07:07 ] TTSpeculator: thậm chí đỏ 1-2đ

[ 16/10/2020 10:09:28 ] TTSpeculator: Khi rơi quí vị lướt sóng

[ 16/10/2020 10:11:12 ] TTSpeculator: chúng tôi tạm lướt 891 do vênh

[ 16/10/2020 10:14:46 ] TTSpeculator: chúng ta lại quan sát tiếp.

[ 16/10/2020 10:23:10 ] TTSpeculator: Chúng ta lại đợi ở mốc 893

[ 16/10/2020 10:23:17 ] TTSpeculator: 893-894

[ 16/10/2020 10:25:17 ] TTSpeculator: quí vị đợi ở mốc 894

[ 16/10/2020 10:28:49 ] TTSpeculator: Chúng tôi chưa kịp Short 893 các nhóm khác họ đã S trước

[ 16/10/2020 10:35:51 ] TTSpeculator: chúng tôi S 893.9

[ 16/10/2020 10:35:57 ] TTSpeculator: S 10%

[ 16/10/2020 10:36:35 ] TTSpeculator: VN30 tăng 5 điểm sẽ chỉnh

[ 16/10/2020 10:38:11 ] TTSpeculator: quí vị canh S vùng giá 893.9 - 895

[ 16/10/2020 10:38:19 ] TTSpeculator: tỷ trọng 10-20%

[ 16/10/2020 10:40:19 ] TTSpeculator: Chúng tôi S tiếp 894.4

[ 16/10/2020 10:40:39 ] TTSpeculator: VN30 tăng +5 điểm là mốc đỉnh trong phiên

[ 16/10/2020 10:44:41 ] TTSpeculator: do vênh điểm nên chúng tôi chỉ S 10% để lướt sóng

[ 16/10/2020 10:47:46 ] TTSpeculator: Nếu không vênh điểm chúng tôi đã Short mạnh vì chúng tôi bắt được điểm uốn của VN30

[ 16/10/2020 10:48:42 ] TTSpeculator: Nhưng mức đỉnh của phiên là VN30 tăng +5đ

[ 16/10/2020 10:49:43 ] TTSpeculator: chúng tôi tạm lướt 93.3

[ 16/10/2020 10:53:53 ] TTSpeculator: Hôm nay chúng tôi chỉ đánh daily

[ 16/10/2020 10:54:05 ] TTSpeculator: tuần sau mới là cơ hội cho S trend

[ 16/10/2020 10:54:51 ] TTSpeculator: Không phải tự nhiên PS cứ < vn30 khoảng 8 điểm

[ 16/10/2020 02:06:39 ] TTSpeculator: CS bị xả ác liệt

[ 16/10/2020 02:08:47 ] TTSpeculator: Chúng tôi S nháp 891

[ 16/10/2020 02:09:54 ] TTSpeculator: S nháp phiên atc kéo S thêm

[ 16/10/2020 02:15:36 ] TTSpeculator: MSN dễ cuối phiên sàn