Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 16/08/2021 08:22:51 ] TTSpeculator: Ngày 16/8: Chào buổi sáng

[ 16/08/2021 08:24:22 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 16/08/2021 09:12:13 ] TTSpeculator: Đầu phiên PS tăng vùng 1487 chúng tôi không Long.

[ 16/08/2021 09:13:28 ] TTSpeculator: Quí vị hạn chế L đuổi giá > 1487

[ 16/08/2021 09:23:50 ] TTSpeculator: Thị trường nhiều mã xanh đều cũng không S được. Hạn chế Long đuổi và S đuổi

[ 16/08/2021 09:56:01 ] TTSpeculator: PS đang biên hẹp khó lướt sóng

[ 16/08/2021 11:03:13 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ 1491.9

[ 16/08/2021 11:09:17 ] TTSpeculator: Chung tôi đóng Long giá 1493

[ 16/08/2021 01:02:54 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1491.2

[ 16/08/2021 01:05:45 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Long 1493