Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 15/10/2020 08:46:59 ] TTSpeculator: Ngày 15/10: Chào buổi sáng

[ 15/10/2020 08:47:07 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 15/10/2020 08:58:59 ] TTSpeculator: Hôm nay là phiên đáo hạn HĐ tháng 10, chúng tôi chọn HĐ tháng 10 để giao dịch

[ 15/10/2020 09:35:22 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 895.5

[ 15/10/2020 09:35:39 ] TTSpeculator: Quí vị canh Long 1 phần 894.8-895.5

[ 15/10/2020 09:42:12 ] TTSpeculator: hôm nay là phiên đáo hạn nên chúng tôi trading tỷ trọng nhỏ 10-20%

[ 15/10/2020 09:51:00 ] TTSpeculator: Canh lướt sóng 897 - 898

[ 15/10/2020 09:52:53 ] TTSpeculator: chúng tôi tạm chốt Long giá 897

[ 15/10/2020 10:22:49 ] TTSpeculator: Hôm qua đà hưng phấn rất cao... hôm nay phân hóa mạnh. Nhóm trụ vn30 có 16 đỏ, 10 xanh.

[ 15/10/2020 10:25:42 ] TTSpeculator: nên quí vị hạn chế Long đuổi

[ 15/10/2020 10:30:00 ] TTSpeculator: Chúng ta đợi ngưỡng 897-898 canh Short

[ 15/10/2020 10:30:14 ] TTSpeculator: hơn là Long đuổi lên vùng 897-898

[ 15/10/2020 10:35:06 ] TTSpeculator: Quí vị đợi tín hiệu của chúng tôi

[ 15/10/2020 10:36:19 ] TTSpeculator: Định hướng là không Long đuổi

[ 15/10/2020 10:42:25 ] TTSpeculator: Chúng tôi S nhẹ giá 897

[ 15/10/2020 10:46:03 ] TTSpeculator: TCB là con khỏe cũng đang bị bán

[ 15/10/2020 10:53:22 ] TTSpeculator: vni cố dướn nhưng cứ đuội dần

[ 15/10/2020 10:58:46 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã cảnh báo không Long đuổi vùng giá 897

[ 15/10/2020 10:59:11 ] TTSpeculator: Thay vì Long đuổi ... chúng ta Short.

[ 15/10/2020 10:59:20 ] TTSpeculator: cửa ăn cao hơn cửa thua

[ 15/10/2020 11:03:21 ] TTSpeculator: hôm nay là phiên đáo hạn chúng tôi không đoán được phiên atc, nên quí vị lướt sóng sau mỗi lần mở vị thế 1-2 điểm

[ 15/10/2020 11:08:18 ] TTSpeculator: Chúng tôi tạm đóng S giá 895.1

[ 15/10/2020 11:08:42 ] TTSpeculator: Quí vị canh đóng S vùng giá tham chiếu - 895

[ 15/10/2020 01:26:29 ] TTSpeculator: Chúng tôi S giá 901

[ 15/10/2020 01:26:58 ] TTSpeculator: Quí vị canh S 901-902

[ 15/10/2020 01:27:13 ] TTSpeculator: Tỷ lệ 10-20%

[ 15/10/2020 01:27:51 ] TTSpeculator: Hôm nay là phiên đáo hạn chúng ta S 1 phần và đóng trước phiên atc

[ 15/10/2020 01:31:08 ] TTSpeculator: còn 1h nữa mới đến phiên atc nên sẽ có đoạn trùng xuống

[ 15/10/2020 01:31:49 ] TTSpeculator: Chúng ta S giải các mức giá 901-902

[ 15/10/2020 01:32:34 ] TTSpeculator: tỷ trọng Short 10 - 20% tùy từng cá nhân

[ 15/10/2020 01:34:56 ] TTSpeculator: TTCK toàn cầu một màu đỏ

[ 15/10/2020 01:38:51 ] TTSpeculator: Quí vị đóng S từng phần

[ 15/10/2020 01:39:01 ] TTSpeculator: đến phiên atc ko nắm gì hết

[ 15/10/2020 01:45:30 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng giá 900.2 và nghỉ

[ 15/10/2020 01:55:00 ] TTSpeculator: Chúng tôi S lại 900.5

[ 15/10/2020 01:55:09 ] TTSpeculator: có dấu hiệu vn30 suy yếu

[ 15/10/2020 01:55:14 ] TTSpeculator: chúng tôi S nhẹ

[ 15/10/2020 01:55:40 ] TTSpeculator: S nhẹ 15%

[ 15/10/2020 01:58:11 ] TTSpeculator: S với mục đích lướt trước phiên atc

[ 15/10/2020 01:58:41 ] TTSpeculator: Lời hay lỗ cũng canh đóng trước atc

[ 15/10/2020 02:08:42 ] TTSpeculator: VN30 đang bị xả mạnh

[ 15/10/2020 02:09:27 ] TTSpeculator: chúng tôi tạm đóng S 899.6

[ 15/10/2020 02:12:56 ] TTSpeculator: ATC đợi kéo chúng ta Short HĐ tháng 11

[ 15/10/2020 02:13:39 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã Short lót ổ trước 1 phần tháng 11 ở mức giá 892.5

[ 15/10/2020 02:17:47 ] TTSpeculator: Chúng tôi mong atc kéo mạnh để Short HĐ tháng 11

[ 15/10/2020 02:35:44 ] TTSpeculator: DBC nổ phát súng đầu tiên sau giai đoạn tăng nóng

[ 15/10/2020 02:45:01 ] TTSpeculator: MSN hôm nay đóng cửa không được giá cao nhất phiên --> xấu