Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 15/05/2019 08:31:57 ] TTSpeculator: Ngày 15/5: Chào buổi sáng

[ 15/05/2019 08:32:07 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 15/05/2019 09:19:23 ] TTSpeculator: Quí vị lưu ý, ngày mai là phiên đáo hạn cho hợp đồng tháng 5. Nếu giá phái sinh thấp hơn giá VN30 quí vị tiếp tục nắm vị thế.

[ 15/05/2019 09:20:08 ] TTSpeculator: Hiện giá PS tháng 5 đang thấp hơn VN30 chúng tôi tiếp tục nắm vị thế Long

[ 15/05/2019 09:27:05 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng 1/3 vị thế Long giá 885.9. Chúng tôi đợi thấp chúng tôi lại Long lại

[ 15/05/2019 09:32:05 ] TTSpeculator: Chúng tôi dự đoán giữa phiên ngày hôm nay vnindex sẽ có nhịp chỉnh nhẹ. Quí vị không Long đuổi đoạn này

[ 15/05/2019 09:32:37 ] TTSpeculator: Chúng tôi vẫn nắm giữ 2/3 vị thế Long. Phần còn lại chúng tôi sẽ lướt sóng.

[ 15/05/2019 10:00:13 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long lại phần đã bán tại giá 855

[ 15/05/2019 10:03:59 ] TTSpeculator: Đúng như chúng tôi dự đoán vnindex đã chỉnh nhẹ. Quí vị canh Long vùng giá 884-885

[ 15/05/2019 10:46:43 ] TTSpeculator: Chúng tôi lại đóng 1/3 vị thế Long tại giá 886.2. Vừa rồi chúng tôi Long giá 884.9-885.

[ 15/05/2019 10:49:57 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng thêm 1 phần vị thế Long giá 886

[ 15/05/2019 11:01:21 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng tiếp vị thế Long giá 886.6. Chúng tôi giữ lại 20% vị thế Long.

[ 15/05/2019 11:13:33 ] TTSpeculator: Chúng tôi dự đoán vnindex đầu giờ chiều có 1 nhịp chỉnh