Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 15/03/2019 08:51:20 ] TTSpeculator: Ngày 15/3: Chào buổi sáng

[ 15/03/2019 08:51:28 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 15/03/2019 09:29:33 ] TTSpeculator: Tại vùng giá 924-925 quí vị Long 1 phần nhỏ.

[ 15/03/2019 09:29:53 ] TTSpeculator: Lưu ý có giá tốt thì Long

[ 15/03/2019 09:33:29 ] TTSpeculator: Không có giá tốt thì bỏ. Khi có lãi quí vị chủ động đóng vị thế.

[ 15/03/2019 09:44:53 ] TTSpeculator: Thị trường đang dao động ở biên độ hẹp quí vị chủ động lướt sóng.

[ 15/03/2019 09:50:08 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long giá 925 và đóng giá tham chiếu 926.

[ 15/03/2019 10:22:03 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short dần từ giá 926.6

[ 15/03/2019 10:28:45 ] TTSpeculator: Như phiên sáng chúng tôi dự kiến thị trường dao động biên nhỏ. Quí vị Long đuổi Short đuổi khó có lãi.

[ 15/03/2019 01:01:52 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Short giá 924.2

[ 15/03/2019 01:04:48 ] TTSpeculator: Quí vị có thể Long nhẹ 923-924 không Long đuổi

[ 15/03/2019 01:07:24 ] TTSpeculator: chúng tôi Long 1 phần giá 923.8

[ 15/03/2019 01:10:47 ] TTSpeculator: Phiên hôm nay khó giao dịch nên quí vị chỉ trading số hợp đồng nhỏ.

[ 15/03/2019 01:11:56 ] TTSpeculator: Và chủ động chốt lãi với lãi mỏng

[ 15/03/2019 01:21:43 ] TTSpeculator: Vùng chốt Long kỳ vọng 925.5 -926.5

[ 15/03/2019 01:28:57 ] TTSpeculator: Phái sinh đang có hỗ trợ tốt tại giá 924.

[ 15/03/2019 01:39:32 ] TTSpeculator: VN30 sẽ hồi phục nhẹ từ mốc 925.

[ 15/03/2019 01:39:50 ] TTSpeculator: Nên chúng tôi vẫn đang nắm giữ vị thế Long.

[ 15/03/2019 01:40:44 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã tư vấn cho quí vị vùng Long tốt nhất 923-924.

[ 15/03/2019 01:42:48 ] TTSpeculator: Quí vị đợi đến giá mục tiêu 925.5-926.5

[ 15/03/2019 01:42:54 ] TTSpeculator: Mới chốt lãi dần

[ 15/03/2019 01:48:06 ] TTSpeculator: Phần chốt lãi quí vị tự thực hiện. Chúng tôi không khuyến nghị thời điểm

[ 15/03/2019 01:48:52 ] TTSpeculator: Biên dao động nhỏ chúng tôi không muốn khuyến nghị thời điểm đóng mà chỉ đưa ra vùng khuyến nghị đóng và quí vị tự cân chỉnh.

[ 15/03/2019 02:02:07 ] TTSpeculator: Vùng giá 925-925.5 là vùng mà quí vị đã chốt được vị thế Long.