Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 14/10/2020 08:29:17 ] TTSpeculator: Ngày 14/10: Chào buổi sáng

[ 14/10/2020 08:29:36 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 14/10/2020 08:56:12 ] TTSpeculator: Trong 2-4 phiên tới quí vị tập trung, giao dịch tỷ trọng nhỏ đợi cơ hội Short trend

[ 14/10/2020 10:20:23 ] TTSpeculator: Chúng tôi dự báo VN30 tăng 8.5 điểm sẽ chỉnh

[ 14/10/2020 10:21:26 ] TTSpeculator: Quí vị căn cứ vào mốc dự báo của chúng tôi để tính toán

[ 14/10/2020 10:24:53 ] TTSpeculator: Chúng tôi sẽ phục kích Short quí vị chuẩn bị

[ 14/10/2020 10:27:15 ] TTSpeculator: Chúng ta sẽ đợi mốc 883-884

[ 14/10/2020 10:28:27 ] TTSpeculator: Quí vị có Long nên đóng hết khi PS > 882

[ 14/10/2020 10:31:57 ] TTSpeculator: Chúng tôi S 882.8

[ 14/10/2020 10:32:08 ] TTSpeculator: canh Short 883-884

[ 14/10/2020 10:32:19 ] TTSpeculator: Chúng tôi bắt đầu S từ 882.8

[ 14/10/2020 10:34:04 ] TTSpeculator: VN30 vừa hồi lên test đỉnh 886.9 và dao động đây thêm ít phút nữa sẽ rơi lại

[ 14/10/2020 10:34:51 ] TTSpeculator: Lát nữa TCB sẽ khớp giá xanh

[ 14/10/2020 10:35:34 ] TTSpeculator: nên chúng ta cứ canh > 882.8 là S

[ 14/10/2020 10:36:55 ] TTSpeculator: VN30 lên dốc sẽ chỉnh khá

[ 14/10/2020 10:38:26 ] TTSpeculator: quí vị cứ canh Short 1 phần giá 882.8

[ 14/10/2020 10:38:55 ] TTSpeculator: 882.8-884

[ 14/10/2020 10:43:04 ] TTSpeculator: TCB chuẩn bị khớp hết giá 22.8

[ 14/10/2020 10:44:29 ] TTSpeculator: Đã bay 22.8

[ 14/10/2020 10:45:25 ] TTSpeculator: Chúng tôi mới S nháp 882.8

[ 14/10/2020 10:47:55 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã dự báo chính xác đỉnh của vn30 khi nó tăng +8.5 điểm

[ 14/10/2020 10:48:16 ] TTSpeculator: Nhưng mới S nháp do vênh nên chúng tôi đợi hồi mới S thêm

[ 14/10/2020 10:51:19 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S 881.6

[ 14/10/2020 10:51:30 ] TTSpeculator: Chúng tôi đợi kéo lại nhịp nữa để S

[ 14/10/2020 11:06:26 ] TTSpeculator: Chúng tôi đợi ở mốc 884

[ 14/10/2020 11:22:17 ] TTSpeculator: PS đang đi đúng hướng dự báo của chúng tôi. Chúng tôi đợi phiên chiều

[ 14/10/2020 01:24:15 ] TTSpeculator: Chúng tôi S giá 885

[ 14/10/2020 01:24:29 ] TTSpeculator: Quí vị canh 885-886 Short 10%

[ 14/10/2020 01:27:57 ] TTSpeculator: Trong vùng giá 885-886 Short đủ 10%

[ 14/10/2020 01:28:03 ] TTSpeculator: chia các mức giá S

[ 14/10/2020 01:42:14 ] TTSpeculator: vnindex đang bị chốt lời

[ 14/10/2020 01:42:42 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short 10% trung bình giá 85.5

[ 14/10/2020 01:47:46 ] TTSpeculator: NĐT nước ngoài đã bán ròng 450 tỷ

[ 14/10/2020 01:52:10 ] TTSpeculator: Cuối phiên có 2 kịch bản.

[ 14/10/2020 01:53:06 ] TTSpeculator: Nếu hồi lên mà rơi sau 2h10-2h15

[ 14/10/2020 01:53:17 ] TTSpeculator: thì PS sẽ rơi khá.

[ 14/10/2020 01:54:33 ] TTSpeculator: Nếu sau 2h15 mà hồi thì cuối phiên PS sẽ tăng tiếp

[ 14/10/2020 01:57:37 ] TTSpeculator: nên nếu hồi cuối phiên chúng tôi đóng vị thế dành lực để phiên mai Short.

[ 14/10/2020 01:58:14 ] TTSpeculator: Đặc biệt quan sát đỉnh vn30 889.5... nếu test ko thành là S thêm

[ 14/10/2020 01:59:05 ] TTSpeculator: Nếu sau 2h16 mà test đỉnh không thành rơi lại thì Short thêm

[ 14/10/2020 02:02:00 ] TTSpeculator: có dấu hiệu không vượt được đỉnh.

[ 14/10/2020 02:02:29 ] TTSpeculator: Chúng ta quan sát nếu bên cs bị xả là S thêm

[ 14/10/2020 02:04:07 ] TTSpeculator: Quí vị cứ đợi sau 2h15

[ 14/10/2020 02:08:56 ] TTSpeculator: Chúng tôi S thêm giá 888

[ 14/10/2020 02:09:01 ] TTSpeculator: thêm 5%

[ 14/10/2020 02:09:33 ] TTSpeculator: giá này có lỗ cũng ko nhiều

[ 14/10/2020 02:10:24 ] TTSpeculator: nhưng nếu sau 2h15-2h20 mà rơi

[ 14/10/2020 02:25:34 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng vị thế.