Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 14/06/2019 08:34:04 ] TTSpeculator: Ngày 14/6: Chào buổi sáng

[ 14/06/2019 08:34:15 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 14/06/2019 09:55:13 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short 1 phần giá 865.5

[ 14/06/2019 10:03:14 ] TTSpeculator: chúng tôi dự báo VN30 đang tạo đỉnh tại mốc 864

[ 14/06/2019 10:29:54 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng Long giá 862.6-862.8

[ 14/06/2019 10:30:38 ] TTSpeculator: Chúng tôi đánh máy nhầm. Chúng tôi đóng Short giá 862.6-862.8

[ 14/06/2019 10:42:11 ] TTSpeculator: Chúng tôi thấy hồi yếu, chúng tôi Short lại giá 863.3-863.4

[ 14/06/2019 10:43:12 ] TTSpeculator: Quị vị không nên Short đuổi.

[ 14/06/2019 10:44:27 ] TTSpeculator: Chúng tôi mới short lại 1 phần để có vị thế. Chúng ta sẽ có giá tốt hơn để S.

[ 14/06/2019 10:52:04 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S tại giá 862.5-862.6

[ 14/06/2019 10:52:16 ] TTSpeculator: Chúng tôi không Long

[ 14/06/2019 11:05:50 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short giá 863.4

[ 14/06/2019 11:06:27 ] TTSpeculator: Chúng tôi chỉ Short 1 phần. Chúng tôi đang đợi mốc cao hơn.

[ 14/06/2019 11:18:02 ] TTSpeculator: Chúng tôi Đóng 1 phần Short tại giá 862.3

[ 14/06/2019 11:18:26 ] TTSpeculator: Chúng tôi giữ 1 phần nhỏ để có vị thế.

[ 14/06/2019 11:19:41 ] TTSpeculator: Quí vị chủ động trading. Phiên chiều nay chúng tôi có việc bận không tư vấn cho quí vị được.