Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 14/05/2019 08:49:28 ] TTSpeculator: Ngày 14/5: Chào buổi sáng

[ 14/05/2019 08:49:40 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 14/05/2019 09:16:54 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long tháng 5 giá 874.9

[ 14/05/2019 09:19:00 ] TTSpeculator: Quí vị Long được giá tốt nắm giữ đến cuối phiên

[ 14/05/2019 09:23:21 ] TTSpeculator: Chúng tôi dự đoán đóng cửa VN30 sẽ cao nhất trong ngày, nên quí vị có vị thế Long nắm giữ.

[ 14/05/2019 10:21:44 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng bớt 1/3 vị thế Long tại giá 877.1-877.3

[ 14/05/2019 10:50:51 ] TTSpeculator: Quí vị chưa có vị thế Long canh Long vùng giá 876-876.5

[ 14/05/2019 10:51:05 ] TTSpeculator: Với hợp đồng tháng 5.

[ 14/05/2019 10:51:22 ] TTSpeculator: và canh Long HĐ tháng 6 vùng giá 879.

[ 14/05/2019 01:24:17 ] TTSpeculator: Quí vị nên giữ vị thế Long.

[ 14/05/2019 01:37:36 ] TTSpeculator: Chúng tôi vẫn tiếp tục nắm vị thế, chúng tôi nắm vị thế qua đêm.

[ 14/05/2019 02:15:51 ] TTSpeculator: Đầu phiên sáng, chúng tôi đã dự đoán đóng cửa VN30 cao nhất trong ngày. Mong rằng dự đoán của chúng tôi là đúng.