Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 14/03/2019 08:20:29 ] TTSpeculator: Ngày 14/3: Chào buổi sáng

[ 14/03/2019 08:20:45 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 14/03/2019 09:00:08 ] TTSpeculator: Quí vị canh Short vùng giá 930-931

[ 14/03/2019 09:00:19 ] TTSpeculator: Chúng ta short trước 1 phần.

[ 14/03/2019 09:00:37 ] TTSpeculator: 20%

[ 14/03/2019 09:21:50 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Short giá 928. Đợi hồi chúng tôi S lại

[ 14/03/2019 09:38:12 ] TTSpeculator: Đà hồi phục yếu chúng tôi Short lại giá 928.5

[ 14/03/2019 09:41:47 ] TTSpeculator: Vùng đóng vị thế 925-926

[ 14/03/2019 09:42:01 ] TTSpeculator: Phiên sáng chúng ta cứ lướt > 2 giá.

[ 14/03/2019 09:46:33 ] TTSpeculator: Phiên hôm nay chúng tôi trading 2 chiều. Chủ yếu là chiều S.

[ 14/03/2019 09:46:46 ] TTSpeculator: Nhưng nếu có giá tốt chúng tôi sẽ mở vị thế Long lại.

[ 14/03/2019 09:47:36 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Short giá 925.6

[ 14/03/2019 09:47:44 ] TTSpeculator: Chúng tôi không Long.

[ 14/03/2019 10:01:13 ] TTSpeculator: Tại vùng giá 924-925 quí vị không nên Short đuổi.

[ 14/03/2019 10:09:06 ] TTSpeculator: Khi giá PS về vùng 925 chúng tôi đã báo quí vị không nên Short.

[ 14/03/2019 10:40:11 ] TTSpeculator: Quí vị canh Short vùng giá 926.5-927

[ 14/03/2019 10:52:58 ] TTSpeculator: Như định hướng từ đầu phiên chúng tôi đang lướt sóng với biên 2 giá.

[ 14/03/2019 10:54:42 ] TTSpeculator: 930-928, 928.5-925.6, 926.6 -925.

[ 14/03/2019 11:05:51 ] TTSpeculator: Chúng tôi mở short 1 phần giá 927.1

[ 14/03/2019 11:06:16 ] TTSpeculator: QUí vị không Short đuổi.

[ 14/03/2019 11:06:32 ] TTSpeculator: Có giá tốt quí vị Short. Không có thì thôi.

[ 14/03/2019 11:19:47 ] TTSpeculator: Thị trường vẫn sideway nên quí vị lướt sóng trong vùng giá 2 giá.

[ 14/03/2019 11:20:29 ] TTSpeculator: Phiên chiều sẽ biến động lớn hơn.

[ 14/03/2019 11:21:20 ] TTSpeculator: Khi thị trường biến động nhẹ chúng tôi mở vị thế tỷ trọng rất nhỏ.

[ 14/03/2019 01:12:00 ] TTSpeculator: Chúng tôi túc tắc Short từ giá 928.8

[ 14/03/2019 01:12:33 ] TTSpeculator: BÁN 40 928,8 13:11:28 40 928,8

[ 14/03/2019 01:14:42 ] TTSpeculator: Chúng tôi đang mong thị trường hồi mạnh để chúng tôi Short thêm.

[ 14/03/2019 01:17:13 ] TTSpeculator: Chúng tôi tiếp tục Short vùng giá 928.7

[ 14/03/2019 01:19:42 ] TTSpeculator: Quí vị cứ túc tắc Short vùng giá 928.4-929.5

[ 14/03/2019 01:30:10 ] TTSpeculator: Bán 40 929 13:27:27 40 929

[ 14/03/2019 01:30:18 ] TTSpeculator: chúng tôi cứ túc tắc Short.

[ 14/03/2019 01:34:23 ] TTSpeculator: NĐT nước ngoài đang bán ròng. TTCK Trung Quốc giảm điểm mạnh, DJ future giảm

[ 14/03/2019 01:39:06 ] TTSpeculator: Chúng tôi có việc bận phải đi ra ngoài. Quí vị chủ động trong giao dịch