Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 13/10/2021 08:18:36 ] TTSpeculator: Ngày 13/10: Chào buổi sáng

[ 13/10/2021 08:18:44 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 13/10/2021 10:46:07 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1517

[ 13/10/2021 10:46:45 ] TTSpeculator: Canh Long 20% vùng giá 1516-1517

[ 13/10/2021 10:58:53 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Long 1518

[ 13/10/2021 11:04:41 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ lại 1416.3

[ 13/10/2021 11:11:47 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Long giá 1416.2

[ 13/10/2021 11:11:58 ] TTSpeculator: Chúng tôi quan sát thêm

[ 13/10/2021 11:16:14 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long lại 1515

[ 13/10/2021 11:16:33 ] TTSpeculator: Long nhẹ 1 phần giữ qua trưa

[ 13/10/2021 11:18:31 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long thêm 1514. Tỷ trọng Long 10% giữa qua trưa

[ 13/10/2021 11:28:05 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng 1515