Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 13/08/2021 08:28:03 ] TTSpeculator: Ngày 13/8: Chào buổi sáng

[ 13/08/2021 08:28:20 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 13/08/2021 11:24:01 ] TTSpeculator: vnindex yếu. Kết phiên khó mà lên trên 1350 được

[ 13/08/2021 11:24:32 ] TTSpeculator: Nên chúng tôi đợi chiều kéo sẽ S một phần

[ 13/08/2021 11:24:45 ] TTSpeculator: Đoạn này không nên S

[ 13/08/2021 01:31:38 ] TTSpeculator: Chúng toi Long nhẹ 1465

[ 13/08/2021 01:31:48 ] TTSpeculator: L nhẹ ăn hồi 2-4đ

[ 13/08/2021 01:34:55 ] TTSpeculator: CHúng tôi đóng L 1468

[ 13/08/2021 02:21:19 ] TTSpeculator: Có thể vnindex hồi cuối phiên. Nên ko S

[ 13/08/2021 02:24:34 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã tư vấn quan điểm rất rõ

[ 13/08/2021 02:24:51 ] TTSpeculator: nên quí vị dựa vào dự báo của chúng tôi mà đi lệnh