Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 13/05/2019 08:29:30 ] TTSpeculator: Ngày 13/5: Chào buổi sáng

[ 13/05/2019 08:29:45 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 13/05/2019 09:03:10 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1 phần giá 876.5

[ 13/05/2019 09:19:16 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng 1/2 vị thế Long tại giá 877.6.

[ 13/05/2019 09:30:24 ] TTSpeculator: Quí vị có vị thế Long tiếp tục nắm giữ

[ 13/05/2019 09:46:18 ] TTSpeculator: Quí vị canh Long 1 phần vùng giá 876 - 876.5

[ 13/05/2019 01:18:37 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng vị thế Long vùng giá 878.

[ 13/05/2019 01:19:35 ] TTSpeculator: Phiên hôm nay quí vị không Long đuổi, không Short đuổi.