Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 13/02/2020 08:36:23 ] TTSpeculator: Ngày 13/2: Chào buổi sáng

[ 13/02/2020 08:36:32 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 13/02/2020 09:00:56 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short 1 phần giá 855.5

[ 13/02/2020 09:03:22 ] TTSpeculator: Với diễn biến mới về dịch cúm Corona chúng tôi cho rằng chưa phải là đỉnh của dịch bệnh

[ 13/02/2020 09:04:26 ] TTSpeculator: Dòng cổ phiếu bank hôm nay sẽ bị chốt lời

[ 13/02/2020 09:07:18 ] TTSpeculator: Sau khi mở vị thế Short quí vị canh các thời điểm giảm sâu của vnindex để đóng từng phần.

[ 13/02/2020 09:09:00 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng dần Short từ giá < 852.4

[ 13/02/2020 09:09:43 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng hết Short giá 852.5

[ 13/02/2020 09:25:29 ] TTSpeculator: Quí vị không nên Long. Đợi tín hiệu Short của chúng tôi

[ 13/02/2020 09:27:40 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short 1 phần giá 855.5

[ 13/02/2020 09:27:54 ] TTSpeculator: Quí vị chỉ Short trước 10%

[ 13/02/2020 09:31:13 ] TTSpeculator: Vùng đóng Short 850 - 853

[ 13/02/2020 09:31:50 ] TTSpeculator: Hôm nay chúng tôi sẽ nhịp nhàng lướt sóng

[ 13/02/2020 09:33:48 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng vị thế Short giá 852.5

[ 13/02/2020 10:25:51 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short nhẹ vùng giá 856.5

[ 13/02/2020 10:30:57 ] TTSpeculator: Với diễn biến thị trường hôm nay chúng tôi dự đoán đóng cửa vnindex thấp nhất trong ngày

[ 13/02/2020 10:31:54 ] TTSpeculator: vùng đóng Short 851- 854

[ 13/02/2020 10:32:27 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng Short giá 854

[ 13/02/2020 10:55:52 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã khuyến nghị từ đầu phiên không nên Long, nhất là Long đuổi

[ 13/02/2020 11:14:43 ] TTSpeculator: Quí vị có vị thế Short canh đóng vùng giá 851.

[ 13/02/2020 01:37:36 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short nhẹ 853 ( 10%)

[ 13/02/2020 01:38:49 ] TTSpeculator: Chúng tôi dự đêm nay Dow30 sẽ giảm mạnh

[ 13/02/2020 01:39:29 ] TTSpeculator: tuy nhiên do phái sinh có độ vênh nên chúng tôi chỉ Short nhẹ

[ 13/02/2020 01:40:19 ] TTSpeculator: Trường hợp kéo qua 853 chúng tôi sẽ cân nhắc Short thêm

[ 13/02/2020 01:40:50 ] TTSpeculator: sau 2h thị trường rơi

[ 13/02/2020 01:43:27 ] TTSpeculator: Quí vị cứ đợi hồi đến 1h

[ 13/02/2020 01:43:33 ] TTSpeculator: Đến 2h

[ 13/02/2020 01:45:28 ] TTSpeculator: Chúng tôi short thêm 853.5 và đợi Short thêm vùng giá 854

[ 13/02/2020 01:48:19 ] TTSpeculator: Chúng tôi dự đoán sau 2h đến 2h15 vnindex sẽ chỉnh lại

[ 13/02/2020 01:48:32 ] TTSpeculator: và cuối phiên chỉnh sẽ rơi luôn

[ 13/02/2020 01:49:50 ] TTSpeculator: Quí vị canh thời gian sau 2h00

[ 13/02/2020 01:50:33 ] TTSpeculator: chúng tôi thấy vni chuẩn bị chỉnh

[ 13/02/2020 01:51:18 ] TTSpeculator: Khi rơi sẽ khá nhanh, bò lên thì chậm

[ 13/02/2020 01:55:23 ] TTSpeculator: Quí vị nào chấp nhận rủi ro thì nắm Short qua đêm. Không chấp nhận rủi ro thì lướt sóng

[ 13/02/2020 01:55:50 ] TTSpeculator: Chúng tôi giữ 1 phần Short qua đêm

[ 13/02/2020 01:57:42 ] TTSpeculator: Đúng như chúng tôi dự đoán sát 2h mới rơi

[ 13/02/2020 02:14:28 ] TTSpeculator: Chúng tôi S thêm 855

[ 13/02/2020 02:17:57 ] TTSpeculator: Vni giờ mới rơi luôn

[ 13/02/2020 02:18:11 ] TTSpeculator: Rơi đoạn này sẽ nhanh

[ 13/02/2020 02:19:35 ] TTSpeculator: Chúng tôi lướt sóng giá < 853

[ 13/02/2020 02:19:55 ] TTSpeculator: Chúng tôi giữ 5% vị thế Short

[ 13/02/2020 02:26:05 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng giá 853

[ 13/02/2020 02:26:18 ] TTSpeculator: Đóng S giá 855