Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 13/01/2021 08:26:44 ] TTSpeculator: Ngày 13/1: Chào buổi sáng

[ 13/01/2021 08:26:53 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 13/01/2021 09:12:56 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ 1197

[ 13/01/2021 09:13:15 ] TTSpeculator: Cắt lỗ nếu thủng 1196

[ 13/01/2021 09:26:20 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Long 1999.8

[ 13/01/2021 09:43:47 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long lại từ 1197.5

[ 13/01/2021 09:44:05 ] TTSpeculator: Chúng tôi sẽ canh Long vùng 1195-1197.5

[ 13/01/2021 09:46:05 ] TTSpeculator: vnindex ngưỡng 1200 khá nhậy cảm, nên hôm nay mở Long chỉ tỷ trọng nhỏ và lướt sóng, tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ (2-3 điểm)

[ 13/01/2021 09:53:55 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long thêm 1197.2

[ 13/01/2021 09:54:55 ] TTSpeculator: VN30 chuẩn bị tăng điểm

[ 13/01/2021 09:59:48 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng Long 1199.4

[ 13/01/2021 10:00:23 ] TTSpeculator: Quí vị canh đóng Long dần theo chiều lên

[ 13/01/2021 10:32:34 ] TTSpeculator: Sau 10h30 chúng tôi có việc bận nên nghỉ tư vấn.