Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 13/01/2020 08:27:06 ] TTSpeculator: Ngày 13/1: Chào buổi sáng

[ 13/01/2020 08:27:18 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 13/01/2020 09:22:12 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ giá 879.7

[ 13/01/2020 09:32:29 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Long giá 881.7

[ 13/01/2020 01:20:52 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1 phần vùng giá 879-879.2

[ 13/01/2020 01:23:22 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long test trước 1 phần nhỏ. Cắt lỗ nếu VN30 giảm -4 điểm

[ 13/01/2020 01:47:40 ] TTSpeculator: Chúng tôi tạm đóng vị thế Long 879.6 và quan sát thêm.

[ 13/01/2020 02:16:47 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1 phần giá 878.2 do phái sinh vênh 4 điểm

[ 13/01/2020 02:17:17 ] TTSpeculator: Phiên hôm nay cổ phiếu cơ sở bắt đáy về thị trường điều chỉnh tích cực