Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 12/10/2021 08:38:47 ] TTSpeculator: Ngày 12/10: Chào buổi sáng

[ 12/10/2021 08:38:59 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 12/10/2021 09:09:26 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Long qua đêm 1512.3

[ 12/10/2021 10:10:43 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1506.1

[ 12/10/2021 10:10:49 ] TTSpeculator: Long nhẹ

[ 12/10/2021 10:16:33 ] TTSpeculator: Chúng tôi L thêm 1505

[ 12/10/2021 10:16:59 ] TTSpeculator: VN30 giảm -5 điểm sẽ hồi

[ 12/10/2021 10:17:20 ] TTSpeculator: Lưu ý chỉ Long nhẹ

[ 12/10/2021 10:21:31 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng Long 1507.2

[ 12/10/2021 10:24:32 ] TTSpeculator: VN30 giảm đúng -4.9 điểm và hồi như dự đoán

[ 12/10/2021 02:04:34 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ 1502

[ 12/10/2021 02:04:48 ] TTSpeculator: đặt cắt lỗ 1 điểm

[ 12/10/2021 02:07:01 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Long 1505.6