Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 12/08/2021 08:39:23 ] TTSpeculator: Ngày 12/8: Chào buổi sáng

[ 12/08/2021 08:39:34 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 12/08/2021 10:44:13 ] TTSpeculator: Chúng tôi L nhẹ 1483.1

[ 12/08/2021 10:44:29 ] TTSpeculator: Thị trường yếu chỉ L test

[ 12/08/2021 10:46:20 ] TTSpeculator: Khi lên quí vị canh chốt lãi mỏng. Thủng lại 1483.1 đóng hết vị thế L

[ 12/08/2021 10:47:28 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng L 1483.1

[ 12/08/2021 01:27:17 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1483.5

[ 12/08/2021 01:32:44 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Long 1485.1

[ 12/08/2021 02:11:37 ] TTSpeculator: VN30 đang hồi nhưng không nên L đuổi

[ 12/08/2021 02:12:05 ] TTSpeculator: Lỡ sau 1h15-1h20 VN30 rơi thì L đuổi rất rủi ro

[ 12/08/2021 02:12:18 ] TTSpeculator: Long đuổi ăn thì mỏng mà thua thì to

[ 12/08/2021 02:12:36 ] TTSpeculator: Lỡ sau 2h15-2h20

[ 12/08/2021 02:15:01 ] TTSpeculator: Đúng như cảnh báo VN30 đảo là PS rơi

[ 12/08/2021 02:15:22 ] TTSpeculator: thà ko chơi còn hơn là Long đuổi lúc 2h10-2h15

[ 12/08/2021 02:15:43 ] TTSpeculator: Có thể đợi chúi xuống L, không L đuổi

[ 12/08/2021 02:16:23 ] TTSpeculator: VN30 đang ko rõ quí vị nên nghỉ

[ 12/08/2021 02:16:47 ] TTSpeculator: L dễ thua

[ 12/08/2021 02:26:57 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã cảnh báo rất rõ lúc 2h11

[ 12/08/2021 02:27:22 ] TTSpeculator: quí vị phải xác định Long đuổi ăn thì mỏng , nhưng thua thì nặng: đặt cửa nào

[ 12/08/2021 02:27:48 ] TTSpeculator: chúng ta đặt cửa ko L đuổi mà rình Short: cửa ăn cao hơn nhiều