Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 12/06/2019 08:32:38 ] TTSpeculator: Ngày 12/6: Chào buổi sáng

[ 12/06/2019 08:32:51 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 12/06/2019 08:55:37 ] TTSpeculator: Phiên chiều nay chúng tôi có việc bận nên không tư vấn. Phiên sáng nếu có cơ hội chúng tôi sẽ tư vấn. Trường hợp biên nhỏ quí vị chủ động trading.

[ 12/06/2019 10:28:30 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short giá 876

[ 12/06/2019 10:28:54 ] TTSpeculator: Phiên sáng nay chúng tôi mở, đóng chỉ 1 phần nhỏ lướt theo thị trường.

[ 12/06/2019 10:52:50 ] TTSpeculator: Vùng đóng Short 874 - 875

[ 12/06/2019 10:56:06 ] TTSpeculator: Quí vị canh sát về giá 874 quí vị đóng short.

[ 12/06/2019 10:56:39 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng giá 874.4