Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 12/04/2019 08:29:15 ] TTSpeculator: Ngày 12/4: Chào buổi sáng

[ 12/04/2019 08:29:23 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 12/04/2019 09:11:50 ] TTSpeculator: Phiên hôm nay chúng tôi đợi kéo là chúng tôi Short.

[ 12/04/2019 09:12:42 ] TTSpeculator: Các vị thế Short qua đêm khi có lãi quí vị chủ động trong việc đóng trạng thái.

[ 12/04/2019 09:26:29 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Short qua đêm tại giá 882. Chúng tôi đợi tín hiệu mới.