Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 12/03/2019 08:24:30 ] TTSpeculator: Ngày 12/3: Chào buổi sáng

[ 12/03/2019 08:24:45 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 12/03/2019 09:23:17 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short từ 920.2

[ 12/03/2019 09:23:31 ] TTSpeculator: Quí vị canh Short từ 920.5-921.5

[ 12/03/2019 09:38:37 ] TTSpeculator: Chúng tôi mới Short 1 phần. Tốt nhất vùng giá 921.5 chúng ta sẽ Short nhiều hơn.

[ 12/03/2019 09:41:11 ] TTSpeculator: Thị trường đang dao động biên hẹp. Quí vị mở Short có lãi chủ động đóng vị thế.

[ 12/03/2019 09:41:40 ] TTSpeculator: Chúng tôi đợi mức cao hơn sẽ tính tiếp. Hiện tại chúng tôi đang lướt nhỏ

[ 12/03/2019 09:42:34 ] TTSpeculator: Chúng tôi tạm đóng vị thế Short tại giá 919.5,

[ 12/03/2019 10:00:27 ] TTSpeculator: Chúng tôi đang quan sát. Khi có cơ hội chúng tôi sẽ khuyến nghị. Biên hẹp chúng tôi tạm đứng ngoài.

[ 12/03/2019 10:56:26 ] TTSpeculator: Qui vị ai có vị thế Long canh chốt vùng giá 922

[ 12/03/2019 10:57:51 ] TTSpeculator: Quí vị chấp nhận rủi ro mở Short 1 phần vùng giá 922-923

[ 12/03/2019 11:10:51 ] TTSpeculator: Vùng đóng S dự kiến 919-920.5

[ 12/03/2019 11:19:15 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S vùng giá 920.7, chúng tôi đợi cơ hội tiếp theo