Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 12/02/2020 08:35:12 ] TTSpeculator: Ngày 12/2: Chào buổi sáng

[ 12/02/2020 08:35:20 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 12/02/2020 09:04:05 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ giá tham chiếu

[ 12/02/2020 09:07:21 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Long giá 852.7

[ 12/02/2020 10:04:50 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short giá 859.5

[ 12/02/2020 10:05:27 ] TTSpeculator: Chúng tôi canh Short 1 phần vùng giá 859.5 - 860.5

[ 12/02/2020 10:10:14 ] TTSpeculator: VN30 đã tạo đỉnh và chuẩn bị giảm

[ 12/02/2020 10:15:28 ] TTSpeculator: Vùng đóng Short 856-858

[ 12/02/2020 10:24:15 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã chốt Short vùng giá < 858

[ 12/02/2020 10:24:30 ] TTSpeculator: Chúng tôi quan sát tiếp

[ 12/02/2020 11:14:00 ] TTSpeculator: Phái sinh cản cứng tại mốc 861

[ 12/02/2020 02:19:50 ] TTSpeculator: VN30 có hồi lên

[ 12/02/2020 02:20:00 ] TTSpeculator: quí vị có Short canh đóng