Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 12/02/2019 08:38:08 ] TTSpeculator: Ngày 12/2: Chào buổi sáng

[ 12/02/2019 08:38:21 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 12/02/2019 09:03:07 ] TTSpeculator: Quí vị ai có vị thế Long tiếp tục nắm giữ đợi tăng mạnh mới đóng.

[ 12/02/2019 09:03:36 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long giá tham chiếu 878.

[ 12/02/2019 09:18:39 ] TTSpeculator: Phiên hôm qua thị trường tăng mạnh, hôm nay sẽ rung lắc. Ngưỡng cản với Vnindex trong phiên là 930 quí vị chú ý

[ 12/02/2019 09:50:01 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng 50% vị thế Long tại giá 881

[ 12/02/2019 10:15:24 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long lại số đã bán tại giá 881.

[ 12/02/2019 10:20:46 ] TTSpeculator: Quí vị canh Long lại vùng giá 880

[ 12/02/2019 11:18:33 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng 30% vị thế Long tại giá 888.6

[ 12/02/2019 01:11:57 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng vị thế Long thêm 20% tại giá 889.2

[ 12/02/2019 01:27:33 ] TTSpeculator: Vùng giá Long lại 885-886

[ 12/02/2019 01:28:11 ] TTSpeculator: Tốt nhất là vùng 885

[ 12/02/2019 01:30:05 ] TTSpeculator: chúng tôi Long dần từ giá 886

[ 12/02/2019 01:30:47 ] TTSpeculator: Sau khi đã chốt khá vị thế Long vùng giá > 889

[ 12/02/2019 01:44:50 ] TTSpeculator: Chúng tôi chỉ khuyến nghị Long dần vùng 866. Vùng 877 chúng tôi không Long và quan sát kỹ.

[ 12/02/2019 01:45:23 ] TTSpeculator: Hôm nay là phiên tăng mạnh thứ hai rồi.

[ 12/02/2019 01:46:07 ] TTSpeculator: Quí vị tập trung quan sát đoạn này không L cũng không S

[ 12/02/2019 01:51:50 ] TTSpeculator: Phần Long mới chúng tôi cắt tại giá 865 chúng tôi tính sau

[ 12/02/2019 01:53:56 ] TTSpeculator: Chúng tôi đánh nhầm, chúng tôi cắt tại giá 885

[ 12/02/2019 01:59:22 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1 phần tại giá 883.1

[ 12/02/2019 01:59:44 ] TTSpeculator: cắt lỗ nếu thủng 881 ( cắt lỗ nếu giảm 2 giá)

[ 12/02/2019 02:04:19 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng vị thế Long giá 885

[ 12/02/2019 02:12:40 ] TTSpeculator: Chúng tôi mở short nhẹ 866.3

[ 12/02/2019 02:14:21 ] TTSpeculator: Lưu ý quí vị không Short đuổi.

[ 12/02/2019 02:14:51 ] TTSpeculator: Thời điểm sau 14h15 khá nhậy cảm.