Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 12/01/2021 08:36:28 ] TTSpeculator: Ngày 12/1: Chào buổi sáng

[ 12/01/2021 08:36:37 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 12/01/2021 08:38:33 ] TTSpeculator: vnindex sắp chạm mốc 1200 điểm sẽ có rung lắc. Phiên sáng hôm nay quí vị canh chỉnh để Long, đợi thị trường kéo mạnh lên thì đóng vị thế.

[ 12/01/2021 09:29:18 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long vùng 1186-1187

[ 12/01/2021 09:29:50 ] TTSpeculator: Long nhẹ trước 1 phần

[ 12/01/2021 09:36:49 ] TTSpeculator: VN30 chuẩn bị hồi điểm

[ 12/01/2021 09:48:45 ] TTSpeculator: vni đang hồi khá, bảng điện nhảy chậm nhưng hose đang hồi

[ 12/01/2021 09:49:20 ] TTSpeculator: CHúng tôi đã chốt 1 phần Long giá 1191

[ 12/01/2021 09:53:40 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng tiếp 1 phần Long giá 1192.3

[ 12/01/2021 09:54:14 ] TTSpeculator: Còn lại 1 phần quí vị canh chốt vùng tham chiếu và giá xanh

[ 12/01/2021 09:55:42 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng hết Long giá xanh

[ 12/01/2021 09:56:30 ] TTSpeculator: Đóng hết Long 1193.4 do vênh điểm (vênh 35 điểm)

[ 12/01/2021 10:14:56 ] TTSpeculator: VN30 tăng +5 đến +5.5 điểm sẽ có chỉnh xuống

[ 12/01/2021 10:18:53 ] TTSpeculator: Quí vị còn vị thế Long canh chốt tiếp vùng 1194 - 1195

[ 12/01/2021 10:19:06 ] TTSpeculator: Sau đó đợi chỉnh Long lại sau

[ 12/01/2021 10:21:10 ] TTSpeculator: VN30 tăng +6 điểm chuẩn bị chỉnh

[ 12/01/2021 10:37:43 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long lại 1189

[ 12/01/2021 10:38:46 ] TTSpeculator: Quí vị canh Long vùng 1187-1189

[ 12/01/2021 10:42:58 ] TTSpeculator: VN30 giảm -1.5 đến -2 điểm sau đó hồi lên

[ 12/01/2021 10:47:42 ] TTSpeculator: VN30 chuẩn bị hồi điểm

[ 12/01/2021 10:54:39 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Long giá 1193.4

[ 12/01/2021 11:15:21 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1185

[ 12/01/2021 11:26:39 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng 1 phần Long giá > 1188

[ 12/01/2021 11:26:44 ] TTSpeculator: 1 phần giữ qua chiều

[ 12/01/2021 01:03:36 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Long 1193.6

[ 12/01/2021 01:19:43 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short nhẹ 1194

[ 12/01/2021 01:21:09 ] TTSpeculator: VN30 tăng +5.5 đến 6 điểm sẽ có chỉnh

[ 12/01/2021 01:32:00 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Short 1192.2

[ 12/01/2021 01:32:35 ] TTSpeculator: Sắp đến giờ VN30 bị lỗi nên chúng tôi tạm đóng vị thế