Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 11/10/2021 08:22:35 ] TTSpeculator: Ngày 11/10: Chào buổi sáng

[ 11/10/2021 08:22:51 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 11/10/2021 09:01:56 ] TTSpeculator: CHúng tôi Long 1476

[ 11/10/2021 09:06:19 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 30%

[ 11/10/2021 09:15:58 ] TTSpeculator: Trong tuần này vni sẽ phá mốc kháng cự 1380

[ 11/10/2021 09:34:29 ] TTSpeculator: Trong phiên quí vị có thể dành 1 phần lướt cao để mua lại thấp hơn

[ 11/10/2021 09:34:35 ] TTSpeculator: Không S

[ 11/10/2021 09:34:51 ] TTSpeculator: Phiên mai vni break qua 1380

[ 11/10/2021 09:35:09 ] TTSpeculator: thậm chí có thể break luôn trong phiên nay

[ 11/10/2021 10:06:32 ] TTSpeculator: chúng tôi chốt 1 phần Long giá 1483.1

[ 11/10/2021 10:07:03 ] TTSpeculator: chỉ chốt 1 phần nhỏ

[ 11/10/2021 11:24:15 ] TTSpeculator: quí vị giữ phần Long còn lại

[ 11/10/2021 01:51:47 ] TTSpeculator: Chúng tôi chốt tiếp 1 phần Long giá 1499

[ 11/10/2021 01:59:53 ] TTSpeculator: Phần Long còn lại giữ qua đêm

[ 11/10/2021 02:16:23 ] TTSpeculator: Phái sinh đã > vn30

[ 11/10/2021 02:16:40 ] TTSpeculator: quí vị nắm giữ qua đêm