Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 11/09/2020 08:26:13 ] TTSpeculator: Ngày 11/9: Chào buổi sáng

[ 11/09/2020 08:26:20 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 11/09/2020 09:14:50 ] TTSpeculator: Đầu phiên quí vị canh vùng 822-823 Long nhẹ

[ 11/09/2020 09:15:41 ] TTSpeculator: Về sát 822 Long là thích hợp

[ 11/09/2020 09:16:11 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã Long 1 phần nhỏ giá 822.5

[ 11/09/2020 09:19:38 ] TTSpeculator: vnindex chỉ giảm tối đa trên dưới 5 điểm sẽ hồi lên

[ 11/09/2020 09:22:52 ] TTSpeculator: Phiên hôm nay quí vị nên lướt sóng 2 chiều ( như phiên hôm qua)

[ 11/09/2020 09:29:08 ] TTSpeculator: Nếu vni bất ngờ bị đạp sâu giảm 5 điểm là Long ngay ( với điều kiện DJF giữ mức xanh > 100 điểm)

[ 11/09/2020 09:51:42 ] TTSpeculator: Trong phiên quí vị chủ động lướt... tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ của daily

[ 11/09/2020 09:52:32 ] TTSpeculator: chúng tôi đã lướt > 825 và đợi chỉnh Long lại

[ 11/09/2020 10:02:19 ] TTSpeculator: Quí vị canh Long vùng 822

[ 11/09/2020 10:02:32 ] TTSpeculator: 822 cộng trừ 0.5

[ 11/09/2020 10:02:46 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã Long lại vùng 822-822.5

[ 11/09/2020 10:03:38 ] TTSpeculator: Tỷ trọng Long 10-20%

[ 11/09/2020 10:25:57 ] TTSpeculator: thị trường này thích hợp lướt sóng biên nhỏ. Không Long đuổi không S đuổi.

[ 11/09/2020 10:30:05 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng L giá 824.6

[ 11/09/2020 10:36:50 ] TTSpeculator: Chúng tôi chốt Long hơi sớm nhưng quí vị còn Long nên canh chốt dần > 825

[ 11/09/2020 10:37:05 ] TTSpeculator: Thị trường vẫn còn rung lắc

[ 11/09/2020 10:47:32 ] TTSpeculator: Long đuổi khó thắng được phiên nay

[ 11/09/2020 01:33:12 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short nháp 828

[ 11/09/2020 01:33:36 ] TTSpeculator: Cắt lỗ nếu vượt 830

[ 11/09/2020 01:36:38 ] TTSpeculator: Nếu sau 2h - 2h10 mà thị trường suy yếu chúng tôi Short thêm. Nếu tăng khỏe thì cắt

[ 11/09/2020 01:43:09 ] TTSpeculator: Chúng tôi tạm đóng S giá 825.5

[ 11/09/2020 01:53:28 ] TTSpeculator: Chúng tôi sẽ rình Short lại nếu sau 2h10 suy yếu

[ 11/09/2020 01:58:25 ] TTSpeculator: PS > 828 Long đuổi ăn thì ít nhưng rủi ro lớn hơn

[ 11/09/2020 02:01:42 ] TTSpeculator: sau 2h15 vni dễ đuối hơn là tăng

[ 11/09/2020 02:02:03 ] TTSpeculator: Chúng tôi S nhẹ lại 827 và đợi

[ 11/09/2020 02:03:34 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng giá tham chiếu

[ 11/09/2020 02:03:47 ] TTSpeculator: cứ đặt hứng là khớp

[ 11/09/2020 02:06:55 ] TTSpeculator: Chúng tôi tạm nghỉ. Quí vị không nên giữ vị thế gì qua tuần.