Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 11/08/2021 08:37:45 ] TTSpeculator: Ngày 11/8: Chào buổi sáng

[ 11/08/2021 08:37:54 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 11/08/2021 10:56:22 ] TTSpeculator: VN30 tăng +12 điểm sẽ chỉnh

[ 11/08/2021 10:56:28 ] TTSpeculator: Canh 1504 S

[ 11/08/2021 10:57:35 ] TTSpeculator: Chúng tôi S 1503.7

[ 11/08/2021 11:04:11 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S giá 1501.6

[ 11/08/2021 11:18:29 ] TTSpeculator: chưa rõ xu hướng quí vị đợi sang phiên chiều. Nhưng hạn chế L đuổi

[ 11/08/2021 11:25:49 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã cảnh báo quí vị không L đuổi là hợp lý

[ 11/08/2021 01:10:29 ] TTSpeculator: Quí vị không nên L đuổi

[ 11/08/2021 01:11:09 ] TTSpeculator: VN30 tạo đỉnh 2 thấp hơn đỉnh 1 họ sẽ SHort

[ 11/08/2021 01:14:29 ] TTSpeculator: Lệnh S cực lớn tung ra

[ 11/08/2021 01:14:36 ] TTSpeculator: L đuổi là thua

[ 11/08/2021 01:15:37 ] TTSpeculator: Chúng tôi cảnh báo ko bao giờ thừa

[ 11/08/2021 01:34:54 ] TTSpeculator: VN30 chuẩn bị tăng lên

[ 11/08/2021 01:38:13 ] TTSpeculator: VN30 đã tăng đúng như chúng tôi tư vấn. Quí vị không L đuổi . Ai bắt được Long canh chốt lãi

[ 11/08/2021 01:38:33 ] TTSpeculator: Chúng tôi cũng Long được ít và chốt Long vùng 1500

[ 11/08/2021 01:39:20 ] TTSpeculator: sau khi chốt lãi xong đợi kéo thêm sẽ canh ván S

[ 11/08/2021 01:44:53 ] TTSpeculator: VN30 đang cố tăng nhưng sức ỳ lớn

[ 11/08/2021 01:45:06 ] TTSpeculator: Tuyệt đối ko L

[ 11/08/2021 01:45:19 ] TTSpeculator: VN30 đảo chiều PS sẽ rơi

[ 11/08/2021 01:46:06 ] TTSpeculator: VN30 đang bị bán

[ 11/08/2021 01:49:05 ] TTSpeculator: Đoạn này thị trường đang cân bằng chưa rõ cuối phiên

[ 11/08/2021 01:52:30 ] TTSpeculator: Biên hẹp quá nên chúng tôi khó tư vấn L, S... chỉ đưa ra quan điểm VN30

[ 11/08/2021 01:57:20 ] TTSpeculator: 1h45 chúng tôi đã tư vấn ko L