Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 11/07/2019 08:20:01 ] TTSpeculator: Ngày 11/7: Chào buổi sáng

[ 11/07/2019 08:20:11 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 11/07/2019 01:13:39 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1 phần giá 879.7

[ 11/07/2019 01:13:51 ] TTSpeculator: Quí vị không Long đuổi

[ 11/07/2019 01:14:13 ] TTSpeculator: Vì có thể có giá 878-879.

[ 11/07/2019 01:14:39 ] TTSpeculator: Nên chúng tôi chỉ Long trước 1 phần nhỏ

[ 11/07/2019 01:29:41 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng 80% vị thế tại giá 882.7

[ 11/07/2019 01:34:06 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng hết vị thế L còn lại tại giá 883

[ 11/07/2019 01:49:45 ] TTSpeculator: Quí vị nên chốt vị thế Long vùng giá 883.5-884