Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 11/06/2019 08:25:42 ] TTSpeculator: Ngày 11/6: Chào buổi sáng

[ 11/06/2019 08:25:54 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 11/06/2019 09:24:52 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng vị thế Long qua đêm tại giá 877.9

[ 11/06/2019 09:56:35 ] TTSpeculator: Tại vùng giá PS giá 876.2 chúng tôi Long nhẹ.

[ 11/06/2019 09:56:50 ] TTSpeculator: Quí vị có giá tốt thì L nhẹ, không L đuổi.

[ 11/06/2019 10:02:05 ] TTSpeculator: Vùng chốt Long 877.2 - 878

[ 11/06/2019 10:04:05 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng vị thế L tại giá 877.2 sau khi thấy thị trường khó lên được giá cao hơn

[ 11/06/2019 10:04:39 ] TTSpeculator: Phiên sáng chúng tôi chủ động lướt sóng với biên độ 1-2 giá.

[ 11/06/2019 01:26:05 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ giá 879.9

[ 11/06/2019 01:26:26 ] TTSpeculator:
Chúng tôi Long đuổi nên chúng tôi chỉ Long nhẹ.

[ 11/06/2019 01:31:10 ] TTSpeculator: Quí vị không nên Long đuổi theo chúng tôi

[ 11/06/2019 01:32:39 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng hòa giá đứng ngoài quan sát.