Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 11/04/2019 08:32:30 ] TTSpeculator: Ngày 11/4: Chào buổi sáng

[ 11/04/2019 08:32:41 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 11/04/2019 09:21:41 ] TTSpeculator: Chúng tôi vừa Short 1 phần giá 885.1

[ 11/04/2019 09:22:48 ] TTSpeculator: Lưu ý quí vị không Short đuổi. Nhưng nếu có giá trên tham chiếu quí vị Short 1 phần. Nếu có giá xanh càng tốt

[ 11/04/2019 09:29:38 ] TTSpeculator: Chúng tôi short khối lượng lớn nên chúng tôi short trước 1 phần giá 885.1.

[ 11/04/2019 09:30:52 ] TTSpeculator: Tùy vào mức chấp nhận rủi ro, quí vị tính toán.

[ 11/04/2019 10:12:15 ] TTSpeculator: Như đầu phiên chúng tôi nói. Chúng tôi chấp nhận rủi ro và chúng tôi short khối lượng lớn nên chúng tôi short trước.

[ 11/04/2019 10:12:35 ] TTSpeculator: Nếu chúng tôi đợi giá cao hơn thì chúng tôi không có vị thế nào.

[ 11/04/2019 10:13:45 ] TTSpeculator: Chúng tôi luôn khuyến khích quí vị chủ động trong giao dịch. Các khuyến nghị của chúng tôi để quí vị tham khảo.

[ 11/04/2019 10:24:10 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short 60%. Vừa rồi chúng tôi có lướt 10% tại giá 883.2.

[ 11/04/2019 10:38:47 ] TTSpeculator: Tại vùng giá 882 quí vị không nên Short đuổi.

[ 11/04/2019 10:41:55 ] TTSpeculator: Trong 1 phiên luôn có những đoạn hồi, quí vị Short đuổi giá chịu áp lực.

[ 11/04/2019 10:54:51 ] TTSpeculator: quí vị nắm vị thế S tiếp tục nắm giữ

[ 11/04/2019 10:55:23 ] TTSpeculator: Chúng tôi chỉ khuyến nghị không Short đuổi giá

[ 11/04/2019 11:02:01 ] TTSpeculator: Đúng như chúng tôi cảnh báo, nhiều quí vị còn cố Short đuổi giá < 882

[ 11/04/2019 01:05:36 ] TTSpeculator: Thị trường đang hồi lại đúng kỳ vọng của chúng tôi.

[ 11/04/2019 01:05:53 ] TTSpeculator: Khi có tín hiệu Short mới chúng tôi sẽ báo

[ 11/04/2019 01:07:56 ] TTSpeculator: Chúng tôi S giá 883.5 1 phần

[ 11/04/2019 01:08:20 ] TTSpeculator: BÁN 40 883,5 13:07:10 40 883,5

[ 11/04/2019 01:08:49 ] TTSpeculator: Khi chúng tôi cảnh báo quí vị không Short đuổi. Chúng tôi đã đóng bớt vị thế Short giá < 882.

[ 11/04/2019 01:10:10 ] TTSpeculator: vnindex đang tăng điểm nhưng giá trị thấp nhất trong 3 tháng qua nên quí vị nắm giữ vị thế Short.

[ 11/04/2019 01:10:36 ] TTSpeculator: Chúng tôi duy trì vị thế Short 40%.

[ 11/04/2019 01:12:02 ] TTSpeculator: Giá trung bình Short của chúng tôi là 885 nên chúng tôi tự tin nắm giữ vị thế Short.

[ 11/04/2019 01:15:33 ] TTSpeculator: chúng tôi dự đoán vnindex sẽ đuội dần sau 13h45 chiều vì rất nhiều nđt nhận ra vnindex tăng điểm mà thanh khoản mất hút

[ 11/04/2019 01:15:58 ] TTSpeculator: NĐT nước ngoài đang bán ròng.

[ 11/04/2019 01:17:19 ] TTSpeculator: chúng tôi đang thấy VN30 ở mốc 895.5 đang đạt đỉnh phiên chiều.

[ 11/04/2019 01:27:39 ] TTSpeculator: Chúng tôi lại chủ động lướt trong biên 882-883.5. Short 883.5, đóng 882

[ 11/04/2019 01:28:01 ] TTSpeculator: Khi thị trường được kéo lên chúng tôi lại có lực chúng tôi Short lại

[ 11/04/2019 01:34:45 ] TTSpeculator: Chúng tôi luôn duy trì vị thế Short.

[ 11/04/2019 01:39:07 ] TTSpeculator: Chúng tôi đang áp dụng chiến thuật Short - đóng bớt. Short - đóng bớt.

[ 11/04/2019 01:39:36 ] TTSpeculator: Nên tài khoản của chúng tôi rất an toàn.

[ 11/04/2019 01:41:44 ] TTSpeculator: chúng tôi đang mong thị trường hồi lên mạnh

[ 11/04/2019 01:52:35 ] TTSpeculator: Quí vị nắm S nhé

[ 11/04/2019 01:55:48 ] TTSpeculator: --------------------

[ 11/04/2019 01:56:06 ] TTSpeculator: Đúng như chúng tôi dự đoán sau 13h45 thị trường sẽ đuội dần

[ 11/04/2019 02:06:25 ] TTSpeculator: Đẹp nhất là kéo cuối phiên để:

[ 11/04/2019 02:06:33 ] TTSpeculator: 1. có giá tốt S 1 phần ATC.

[ 11/04/2019 02:06:40 ] TTSpeculator: 2. để mai Short mạnh

[ 11/04/2019 02:13:56 ] TTSpeculator: Chúng tôi đang Short thêm vùng giá 883.9

[ 11/04/2019 02:14:15 ] TTSpeculator: Bán 50 883,9 14:13:35 50 883,9

[ 11/04/2019 02:14:34 ] TTSpeculator: Tăng điểm kém chất lượng nên chúng tôi Short

[ 11/04/2019 02:15:37 ] TTSpeculator: Cứ hồi là chúng tôi Short.

[ 11/04/2019 02:22:36 ] TTSpeculator: Trên đây là các lệnh lướt của chúng tôi.

[ 11/04/2019 02:24:10 ] TTSpeculator: Bán 100 884 14:22:16 100 884 - Đã khớp Web trading Thường

Mua 50 882,9 14:18:37 50 882,88

[ 11/04/2019 02:26:58 ] TTSpeculator: Chúng tôi thấy chỉ có VIC kéo mạnh chỉ số nhưng dòng tiền không lan tỏa.