Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 10/09/2021 08:26:17 ] TTSpeculator: Ngày 10/9: Chào buổi sáng

[ 10/09/2021 08:26:26 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 10/09/2021 10:45:04 ] TTSpeculator: Phái sinh đi ngang biên hẹp khó giao dịch. Quí vị nên quan sát hơn là mở vị thế

[ 10/09/2021 01:31:17 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1444

[ 10/09/2021 01:31:21 ] TTSpeculator: L nhẹ

[ 10/09/2021 01:34:51 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Long 1445.5