Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 10/08/2021 08:21:23 ] TTSpeculator: Ngày 10/8: Chào buổi sáng

[ 10/08/2021 08:21:30 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 10/08/2021 09:57:15 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1500 , L nhẹ

[ 10/08/2021 09:59:21 ] TTSpeculator: Chốt Long vùng 1502-1503

[ 10/08/2021 10:00:18 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Long 1502.6

[ 10/08/2021 10:58:53 ] TTSpeculator: Với diễn biến thị trường phiên nay, PS đang có vùng giá 1495-1496 không nên S đuổi

[ 10/08/2021 11:11:12 ] TTSpeculator: Những thông báo chỉ hữu ích tại thời điểm thông báo. Sang thời điểm khác chúng tôi lại tính tiếp.