Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 10/06/2019 08:32:28 ] TTSpeculator: Ngày 10/6: Chào buổi sáng

[ 10/06/2019 08:32:36 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 10/06/2019 09:14:01 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long giá 878.6 - 878.7

[ 10/06/2019 09:14:12 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1 phần.

[ 10/06/2019 09:16:46 ] TTSpeculator: Quí vị canh Long vùng giá 877.5-878.5

[ 10/06/2019 09:23:11 ] TTSpeculator: Quí vị không Long đuổi.

[ 10/06/2019 09:24:48 ] TTSpeculator: Chúng tôi chỉ Long trước 1 phần nhỏ., Chúng tôi đợi nhịp rung lắc chúng tôi mới Long thêm

[ 10/06/2019 09:36:55 ] TTSpeculator: Quí vị kiên nhẫn đợi vùng giá thấp hơn.

[ 10/06/2019 09:59:39 ] TTSpeculator: Chúng tôi vẫn nắm giữ vị thế Long vùng giá 878.6 -878.7.

[ 10/06/2019 01:10:43 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng vị thế Long giá 881.6

[ 10/06/2019 01:35:00 ] TTSpeculator: chúng tôi Long lại giá 879

[ 10/06/2019 01:38:18 ] TTSpeculator: chúng tôi Long thêm giá 879.2

[ 10/06/2019 01:44:12 ] TTSpeculator: chúng tôi Long thêm giá 877

[ 10/06/2019 01:44:29 ] TTSpeculator: Quí vị Long mạnh giá 877

[ 10/06/2019 01:49:43 ] TTSpeculator: Chúng tôi tiếp tục Long giá 876

[ 10/06/2019 01:50:05 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long Full tại giá 876

[ 10/06/2019 02:14:10 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng bớt vị thế Long giá 878

[ 10/06/2019 02:45:03 ] TTSpeculator: Quí vị nắm 1 phần vị thế Long qua đêm.