Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 10/05/2019 08:39:02 ] TTSpeculator: Ngày 10/5: Chào buổi sáng

[ 10/05/2019 08:39:18 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 10/05/2019 09:14:33 ] TTSpeculator: Chúng tôi mở Short 20% giá 876.4

[ 10/05/2019 09:17:46 ] TTSpeculator: Quí vị canh Short vùng giá 876.5 - 877.5

[ 10/05/2019 09:54:54 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Short giá 875. Chúng tôi đợi tín hiệu tiếp theo

[ 10/05/2019 11:24:43 ] TTSpeculator: Chúng tôi mở lại Short 1 phần tại giá 874.5

[ 10/05/2019 11:27:48 ] TTSpeculator: Chúng tôi tiếp tục Short thêm giá 874

[ 10/05/2019 01:07:16 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Short giá 875

[ 10/05/2019 01:34:28 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 20% giá 876.2

[ 10/05/2019 02:04:30 ] TTSpeculator: Quí vị tập trung theo dõi sau 14h. Đoạn này quí vị Không Long cũng Không Short.

[ 10/05/2019 02:16:39 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng 10% vị thế Long giá 676.8

[ 10/05/2019 02:42:42 ] TTSpeculator: 10% vị thế Long còn lại quí vị đóng giá ATC hoặc nắm giữ.