Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 10/04/2019 08:48:13 ] TTSpeculator: Ngày 10/4: Chào buổi sáng

[ 10/04/2019 08:48:21 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 10/04/2019 09:16:45 ] TTSpeculator: Quí vị ai có vị thế Short đóng vùng giá 882-882.5

[ 10/04/2019 09:17:23 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1 phần giá giá 882.5 (20%)

[ 10/04/2019 09:44:00 ] TTSpeculator: Chúng tôi vẫn giữ 20% Long

[ 10/04/2019 09:58:22 ] TTSpeculator: Phái sinh đang vênh với VN30 là 15 điểm. Chúng tôi vẫn giữ Long.

[ 10/04/2019 10:05:30 ] TTSpeculator: Với daily trading, những phiên dao động nhỏ chúng tôi không tư vấn thời điểm đóng. Vì khi chúng tôi tư vấn ảnh hưởng đến giá trên bảng phái sinh. Quí vị chủ động trong việc trading, lời quí vị hưởng, lỗ quí vị chịu.

[ 10/04/2019 10:12:52 ] TTSpeculator: Chúng tôi chỉ có 20% vị thế Long, do Long được giá tốt nên chúng tôi vẫn giữ.

[ 10/04/2019 10:40:28 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long giá 882.7

[ 10/04/2019 10:41:35 ] TTSpeculator: Như chúng tôi đã nói quí vị chủ động lướt sóng. Vòng 1 chúng tôi đã chốt Long tại giá 883.9

[ 10/04/2019 10:41:55 ] TTSpeculator: Bán 20 883,7 10:29:40 20 883,9

[ 10/04/2019 10:42:30 ] TTSpeculator: Vòng 2: Chúng tôi Long 1 phần vùng giá 882.7

[ 10/04/2019 10:42:49 ] TTSpeculator: Mua 50 882,7 10:39:39 50 882,7

[ 10/04/2019 10:44:15 ] TTSpeculator: Quí vị chấp nhận rủi ro Long khi có giá 882-882.5

[ 10/04/2019 10:57:53 ] TTSpeculator: chúng tôi Long thêm giá 881.2.

[ 10/04/2019 11:02:44 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 30%, giá trung bình Long của chúng tôi là 882

[ 10/04/2019 11:27:31 ] TTSpeculator: Chúng tôi chốt bớt 20% Long giá 883. Chúng tôi giữ lại 10% Long.

[ 10/04/2019 11:29:56 ] TTSpeculator: Phái sinh là cuộc chơi 2 chiều. Khi chúng tôi lỡ Short thì chúng tôi phải canh Long ( chúng tôi không Short đuổi).

[ 10/04/2019 11:43:46 ] TTSpeculator: Chiều nay chúng tôi có việc bận không tư vấn. Quí vị chủ động trong giao dịch.