Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 09/07/2019 08:40:53 ] TTSpeculator: Ngày 9/7: Chào buổi sáng

[ 09/07/2019 08:41:01 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 09/07/2019 09:52:43 ] TTSpeculator: vnindex đang xanh nhưng quí vị không nên Long đuổi.

[ 09/07/2019 09:53:09 ] TTSpeculator: Chúng tôi mở Short từ giá 870.5

[ 09/07/2019 09:53:39 ] TTSpeculator: Chúng tôi chỉ Short test 10% từ giá > 870.5

[ 09/07/2019 10:19:46 ] TTSpeculator: Hiện tại chúng tôi cứ canh các đỉnh ( sau các đợt kéo), chúng tôi Short.

[ 09/07/2019 10:32:42 ] TTSpeculator: Vùng chốt Short. Đợi vnindex tại mốc 960 +- 1 điểm.

[ 09/07/2019 10:38:47 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Short tại giá 867- 867.2

[ 09/07/2019 11:11:50 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short 20% tại giá 871.1

[ 09/07/2019 11:17:10 ] TTSpeculator: Chúng tôi vẫn giữ Short. Chúng tôi đợi giá cao hơn để Short thêm.

[ 09/07/2019 11:22:59 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng Short tại giá 870

[ 09/07/2019 11:23:10 ] TTSpeculator: Chiều chúng tôi tính tiếp.

[ 09/07/2019 01:18:48 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ giá 869.1

[ 09/07/2019 01:24:51 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng L giá 870.7

[ 09/07/2019 01:28:01 ] TTSpeculator: Thị trường hiện nay chúng tôi xác định trading 2 chiều.

[ 09/07/2019 01:31:34 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short giá 872.3

[ 09/07/2019 01:32:52 ] TTSpeculator: PS vênh 4 điểm nên chúng tôi Short 1 phần.

[ 09/07/2019 01:38:29 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S giá 872.6.

[ 09/07/2019 01:49:52 ] TTSpeculator: Quí vị không nên Long đuổi vùng giá 875

[ 09/07/2019 01:52:30 ] TTSpeculator: Quí vị chấp nhận rủi ro mở Short giá 875

[ 09/07/2019 01:52:48 ] TTSpeculator: Chỉ mở Short 1 phần với quí vị chấp nhận rủi ro

[ 09/07/2019 01:55:53 ] TTSpeculator: Short vùng giá 875 có lỗ cũng lỗ nhẹ. Nhưng khi rơi lại quí vị sẽ có lãi khá

[ 09/07/2019 01:57:58 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S giá 873.2