Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 08/11/2019 08:27:08 ] TTSpeculator: Ngày 8/11: Chào buổi sáng

[ 08/11/2019 08:27:19 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 08/11/2019 09:08:50 ] TTSpeculator: Chúng tôi mở Short nhẹ giá 943

[ 08/11/2019 09:14:20 ] TTSpeculator: Quan điểm của chúng tôi đoạn này đánh 2 chiều, chủ động chốt vị thế mở nếu có lãi 1-2 giá

[ 08/11/2019 09:14:58 ] TTSpeculator: Trong phiên đợi kéo cao thì Short, chỉnh khá thì Long.

[ 08/11/2019 09:19:30 ] TTSpeculator: Do biên nhỏ nên mở vị thế nhỏ

[ 08/11/2019 09:21:56 ] TTSpeculator: cuối phiên hôm qua bên Short đã cắt lỗ đẩy giá phái sinh phiên ATC lên mạnh vì nhìn chỉ số Dow 30 future tăng vọt.

[ 08/11/2019 09:48:12 ] TTSpeculator: quan sát thị trường hiện tại quí vị nên đứng ngoài đợi cơ hội mới.

[ 08/11/2019 10:10:24 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S giá 941.7

[ 08/11/2019 10:13:15 ] TTSpeculator: Chúng tôi L nhẹ giá 941.8

[ 08/11/2019 10:15:01 ] TTSpeculator: Chúng tôi sẽ chủ động đóng vị thế khi có lãi 1-2 giá. Nếu không đúng kỳ vọng chúng tôi đóng sớm hơn.

[ 08/11/2019 10:46:52 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng vị thế giá 942.4 và đứng ngoài quan sát.

[ 08/11/2019 10:47:03 ] TTSpeculator: Chúng tôi đợi sang phiên chiều

[ 08/11/2019 10:53:03 ] TTSpeculator: về vnindex, đã 3 lần chỉ số chạm 1029 đều giảm trở lại. Đây là ngưỡng kháng cự mạnh quí vị cần chú ý.