Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 08/10/2019 09:24:17 ] TTSpeculator: Ngày 8/10: Chào buổi sáng

[ 08/10/2019 09:24:26 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 08/10/2019 10:43:31 ] TTSpeculator: chúng tôi Short 1 phần giá 915.2

[ 08/10/2019 10:52:35 ] TTSpeculator: Biên lướt sóng 1-3 điểm.

[ 08/10/2019 10:59:41 ] TTSpeculator: Vùng đóng Short 912.5- 913.6

[ 08/10/2019 10:59:55 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S giá 913.6

[ 08/10/2019 01:46:16 ] TTSpeculator: chúng tôi Short giá 917