Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 08/09/2021 08:31:43 ] TTSpeculator: Ngày 8/9: Chào buổi sáng

[ 08/09/2021 08:31:50 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 08/09/2021 10:13:58 ] TTSpeculator: dòng tiền phiên nay hút sang midcap nên sự biến động của VN30 sẽ nhỏ

[ 08/09/2021 10:14:39 ] TTSpeculator: Quí vị hạn chế Long đuổi và Short đuổi. Có mở vị thế tỷ trọng thấp và lướt ngắn