Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 08/08/2019 08:37:42 ] TTSpeculator: Ngày 8/8: Chào buổi sáng

[ 08/08/2019 08:37:51 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 08/08/2019 09:04:32 ] TTSpeculator: Chúng tôi short 1 phần giá 868

[ 08/08/2019 09:17:48 ] TTSpeculator: Quí vị đợi giá cao mới Short thêm.

[ 08/08/2019 10:23:30 ] TTSpeculator: Chúng tôi vẫn giữ vị thế Short. Quan điểm của chúng tôi hồi là Short.

[ 08/08/2019 10:24:08 ] TTSpeculator: Chúng tôi đợi có giá tốt chúng tôi Short thêm.

[ 08/08/2019 10:42:42 ] TTSpeculator: Chúng tôi S thêm giá 867.6

[ 08/08/2019 11:28:03 ] TTSpeculator: Phiên chiều nay sẽ là ván quyết định. Quí vị chuẩn bị lưc

[ 08/08/2019 01:15:08 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng S giá 868.8

[ 08/08/2019 01:16:37 ] TTSpeculator: Chúng tôi đợi điểm cao hơn, khi các nhóm kéo hết lực chúng tôi mở Short lại.