Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 08/07/2019 08:42:13 ] TTSpeculator: Ngày 8/7: Chào buổi sáng

[ 08/07/2019 08:42:21 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 08/07/2019 01:30:30 ] TTSpeculator: Thị trường chuẩn bị có nhiịp hồi, quí vị chấp nhận rủi ro Long 1 phần giá 870

[ 08/07/2019 01:30:46 ] TTSpeculator: Chúng tôi chỉ xác định hồi nhẹ.

[ 08/07/2019 01:45:29 ] TTSpeculator: Chúng tôi cắt lỗ giá 870

[ 08/07/2019 01:46:09 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng vị thế hòa giá, mất phí.

[ 08/07/2019 02:22:59 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short giá 870.5

[ 08/07/2019 02:23:31 ] TTSpeculator: Cuối phiên chúng tôi Short test 1 phần.

[ 08/07/2019 02:27:21 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Short test tại giá 870.7.

[ 08/07/2019 02:28:32 ] TTSpeculator: Chúng tôi không giữ qua đêm. Chúng tôi không có vị thế tốt nên chúng tôi khong giữ qua đêm.