Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 08/01/2021 08:50:21 ] TTSpeculator: Ngày 8/1: Chào buổi sáng

[ 08/01/2021 08:50:29 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 08/01/2021 09:00:59 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1146

[ 08/01/2021 09:08:21 ] TTSpeculator: CHúng tôi đóng L 1151

[ 08/01/2021 09:30:19 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng non đầu phiên. Chúng tôi canh chỉnh sẽ Long lại

[ 08/01/2021 11:20:16 ] TTSpeculator: Quí vị canh Long vùng 1162-1164

[ 08/01/2021 11:20:31 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1 phần 1163.2

[ 08/01/2021 11:23:13 ] TTSpeculator: Chỉ Long nhẹ đợi vn30 phiên chiều hồi thì lướt sóng

[ 08/01/2021 11:25:35 ] TTSpeculator: chỉ Long 5%

[ 08/01/2021 11:28:52 ] TTSpeculator: chúng tôi tạm đóng Long 1161

[ 08/01/2021 01:20:32 ] TTSpeculator: Chúng tôi S 1166.8

[ 08/01/2021 01:26:16 ] TTSpeculator: Vùng đóng S 1159-1162.5

[ 08/01/2021 01:28:29 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S 1160.5

[ 08/01/2021 01:30:28 ] TTSpeculator: CHúng tôi lăn tăn tuần sau đáo hạn rồi mà PS > VN30 gần 20 điểm

[ 08/01/2021 01:33:01 ] TTSpeculator: Lăn tăn vì việc có nên Long khi vênh gần 20 điểm không

[ 08/01/2021 01:33:13 ] TTSpeculator: Vì ATC có thể thu bớt vênh

[ 08/01/2021 01:38:41 ] TTSpeculator: Chúng tôi nhầm ngày đáo hạn.

[ 08/01/2021 01:44:58 ] TTSpeculator: PS vênh 21 điểm chúng tôi bỏ Long

[ 08/01/2021 02:19:10 ] TTSpeculator: PS vênh 27 điểm quí vị có Long canh chốt

[ 08/01/2021 02:27:06 ] TTSpeculator: PS vênh 30 điểm... lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến